Borgå förvandlas till studiestad

SER LÅNGT. Mika Vuori och Teppo Riski beundrar utsikten från sjunde våningen. Bild: Max Nyberg

Långt ifrån alla orter kan erbjuda splitternya studentbostäder strax intill skolor och service. De som inför skolstart flyttar in i Alexanderskronans 119 bostäder på västra åstranden, är med om att starta en ny era. A-bolagens Mika Vuori och Teppo Riski är övertygade om att Borgå tack vare nybygget blir en riktigt attraktiv studiestad.

Det var motigt i början. På grund av besvär fick Borgå A-bostäder vänta i fem år att börja bygga.

– Själva byggprocessen har tagit två år, men projektet kom i gång redan 2011, säger verkställande direktör Mika Vuori, som ändå är glad för att ingen protesterade mot stadsplanen. Då hade väntan blivit ännu längre.

Tillsammans med fastighetsdirektör Teppo Riski inspekterar han det så gott som färdiga huset. En viss finslipning görs ännu, den 9 augusti ska bostäderna vara inflyttningsklara.

Projektet har kostat 20 miljoner euro, men så handlar det också som ansvariga mästaren Teemu Eskola från Rakennus K Karhu påpekar om fyra höghus i ett och samma komplex.

Stort intresse

Riski säger att intresset för bostäderna är stort, även om sökprocessen inleddes först då resultaten från vårens gemensamma ansökan var klara. Lediga bostäder finns ändå fortfarande. Mera information finns på A-bolagens webbsida.

– De som börjar studera vid yrkeshögskolor har förtur, sedan kommer de andra. Boenderätten grundar sig överlag på studierna.

Nybygget i sju våningar består av olika typers bostäder, av vilka enrummarna dominerar. Enstaka kompisbostäder finns också, samma gäller familjebostäder. Medelmånadshyran för en etta ligger på 480 euro.

I den modernt utrustade tvättstugan finns väl tilltagna maskiner, så invånarna behöver inte ha egna tvättmaskiner.

Bastu hör naturligtvis också till. De som bor i huset har gemensamma bastulokaler. Högst uppe i sjunde våningen ligger den flotta hyrbastun, som kopplats ihop med ett fullständigt kök. Här kan i princip vem som helst ordna tillställningar. Rum finns för omkring 20 personer. Män och kvinnor har tillgång till separata omklädningsrum.

Pricken över i är den stora balkongen, därifrån utsikten säkert är en av de bästa i stan.

Tre restauranglokaler

Studenthuset är någonting helt annat än de gamla studentbostäderna som finns i Vårberga och Huktis, långt från alla skolor. De har dessutom varit alldeles för få och standarden motsvarar inte dagens krav.

Mika Vuori och Teppo Riski konstaterar att en stad som kan erbjuda trevliga bostäder för studerandena attraherar de unga.

– Intresset för Borgå som studieort ökar helt säkert med åren.

För säkerhets skull är Alexanderskronan ändå byggd så, att huset i framtiden lätt kan förvandlas till servicebostäder, om Borgå av någon orsak blir utan skolor.

Vi har kommit till bottenvåningen, där de åtta affärslokalerna ligger. I tre av dem kan restauranger flytta in.

Det är redan klart att pizzerian Ararats ägare tar den största kroglokalen i besittning och öppnar nytt. Nya restaurangen ska heta Kruunu.

Förhandlingar förs också med en aktör, som kommer att erbjuda en alldeles ny sorts service i Borgå om avtalet skrivs under. En tredje lokal är som vikt för en pub och i de övriga kan det bli fråga om allt från specialbutiker till något slags kontor.

Ner till källarvåningen där det finns tre, stora idrottslokaler. Mika Vuori förklarar att hit flyttar en stor del av Ånäshallens aktiviteter in, men utrymmena kan användas också av andra.

Ute pågår gårdsarbetena, som också vid det här laget kommit långt. Då man betraktar studentbostäderna från gårdssidan ser man hur stort huset är, ändå har konstruktionerna med hjälp av färger och former delats upp så, att helhetsintrycket inte blir alltför massivt.

Fullt med pipor

Teemu Eskola medger att det varit utmanande att handskas med en så här stor massa på en relativt begränsad plats. Men resultatet blev bra.

– Det enda som stör mig enormt är de 119 piporna på taket, suckar Mika Vuori och förklarar att då huset byggdes var reglerna sådana att man måste dra rör till taket från varenda bostad.

Det blev både fult och dyrt.

Ingen lagparagraf låg bakom utan det handlade om stadens egna bestämmelser. Vid det här laget har byggnadstillsynen justerat dem och nu tillåts ett system där luft blåses ut från väggytan. Den ena kommunen efter den andra ändrar på sina krav, i våra trakter var Vanda först.

Alexanderskronan är A-bolagens största enskilda byggprojekt genom tiderna. Men arbetet fortsätter. Följande riktigt stora satsning är fyra höghus med totalt 119 bostäder i Majberget. Fastighetsdirektör Teppo Riski säger att A-bolagen är redo att sätta spaden i jorden redan i höst.

– Projektet ska ännu behandlas av staden.

Bostäderna i två av husen förses med egen bastu, de två övriga får gemensamma bastulokaler.

I höst startar sannolikt också ett bygge vid Björnstigen 2-4, där det finns en tom tomt sedan 1990.

– Vi bygger ett internat åt Kårkulla samkommun. Den totala bostadsytan är på cirka 500 kvadratmeter och bostäderna blir tolv till antalet.

Planändring i Vårberga

Planer finns också för Ilmarinens väg 8, där kompletteringsbyggande är aktuellt. A-bolagen har två trevåningshus med totalt 40 bostäder på den här adressen, men de är från 1970-talet och en omfattande sanering behövs. I samband med den är det meningen att höja byggnaderna med två våningar och också uppföra ett helt nytt hus.

– Nu väntar vi på hur det går med stadsplaneändringen, konstaterar Riski som vet att också anmärkningar inlämnats.

A-bolagen hoppas dessutom på att i något skede få bygga i korsningen av Alexandersgatan och Vårbergavägen, där plats finns för två hus.

– Det är ändå staden som avgör vad som görs med den här tomten, påpekar han.

Det gamla byggbeståndet måste också hela tiden renoveras och enligt Teppo Riski är läget under kontroll. Men nya bostäder behövs hela tiden, bostadskön består konstant av 200-300 personer.

Han framhåller att A-bolagens uppgift är att tillhandahålla lägenheter till ett skäligt pris. Speciellt stor efterfrågan finns på ettor och små tvåor.

– Det ska vara tryggt att bo i våra hus, alla har inte råd att hyra på privata marknaden eller investera i eget.

Ligger i hörnet av Tolkisvägen och Borgmästaregatan.

Totalt 119 studentbostäder.

A-bolagens hittills största enskilda byggprojekt.

Kostat 20 miljoner euro.

I huset finns också åtta affärslokaler, idrottsutrymmen och en stor hyrbastu.

Mer läsning