Borgå fortsätter utreda samarbete med Askola

UTREDS. Stadsstyrelsen i Borgå signalerar intresse för att förhandla med Askola om att ta över ansvaret för att ordna kommunens social- och hälsovårdstjänster. Bild: Mostphotos

Stadsstyrelsen i Borgå har godkänt fortsatt beredning, med utomstående sakkunnighjälp, om att ta över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i grannkommunen Askola.

På sitt möte på måndagen beslutade stadsstyrelsen enhälligt att Borgå stad meddelar sitt intresse för att inleda förhandlingar om överföring av anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola till Borgå stad från och med år 2021.

Social- och hälsovårdssektorn och finansieringsledningen tar i samarbete med Askola kommun fram utgångspunkterna för ekonomi, verksamhet och riskhantering.

Eftersom det är fråga om ett stort utredningsarbete och tidtabellen är stram kommer Borgå också att anlita utomstående sakkunnighjälp.

Det är Askola som tagit initiativet och i sin förfrågan förutsätter kommunen att nettokostnaderna minskar permanent med 676 000 euro per år samtidigt som man tryggar tillräckliga närtjänster.

Inga snabba besparingar

Borgå stad har preliminärt utrett nivån, strukturen och innehållet i social- och hälsovårdskostnaderna i Borgå och i Askola. I Askola är kostnaderna per invånare lite större än i Borgå. Det kan alltså finnas en möjlighet att få ner kostnaderna genom att föra över ansvaret på Borgå.

Ännu är det ändå svårt att bedöma hur stora besparingar det kan bli fråga om, konstaterar beredningen i Borgå. Dessutom är det svårt att kunna lova besparingar redan 2021 och 2022.

Mer läsning