Borgå fortsätter granska Esperis vårdhem Vuokko

VÅRD. Borgå fortsätter granska Esperis vårdhem Vuokko Bild: Arkiv

Borgå stad har fortsatt en effektiverad tillsyn över vårdhemmet Vuokkos verksamhet på flera olika sätt. Saken framkommer i ett pressmeddelande på tisdagen.

Utredningarna visar att vårdhemmet har påbörjat de nödvändiga åtgärderna som Borgå stad förutsätter för att höja antalet anställda. Läget på vårdhemmet ser lugnt ut och inga försummelser av basvården upptäcktes i inspektionen.

Det var i slutet av januari som staden gjorde ett oanmält kontrollbesök på det privata vårdhemmet Vuokko som bedrivs av Esperi Care. Man upptäckte fortfarande brister, bland annat för lite ordinarie heltidsanställd personal i förhållande till klientantalet.

Stadens ansvariga läkare för geriatrisk service undersökte den 7 februari alla boendena på vårdhemmet och samtidigt gjorde chefen för boendetjänsterna observationer om vårdhemmets renlighet, antal anställda, atmosfär och verksamhet i allmänhet. Äldreomsorgen och handikapptjänsterna har också stått i kontakt med alla anhöriga till boendena på vårdhemmet.

Läkaren upptäckte inga försummelser av vården och ansåg inte att flyttning från vårdhemmet Vuokko skulle vara fördelaktig för någon av klienterna. I inspektionen av vårdhemmet var helhetsbilden av verksamheten bra, lugn och ren.

Staden har också granskat arbetsskiftsplaner på Vuokko och hur de genomförs. Vuokko har snabbt kunnat få mer vårdpersonal med tillfällig arbetskraft och genom att förlänga den egna personalens arbetsskiften, men har ännu inte kunnat få det antal vårdare till alla arbetsskiften som staden förutsätter.

Vårdhemmet har anställt tillfällig hjälp till biträdande uppgifter, som mat- och klädservicen, och hälften av chefens arbetstid har reserverats för administrativa uppgifter för att Vuokko ska få en personalstyrka som räcker till. Rekryteringen av tre vårdare med ordinarie anställning på heltid samt en ordinarie anställd för biträdande uppgifter har börjat.

– Vi fortsätter ännu med en effektiverad tillsyn av Vuokko och de övriga privata vårdinrättningarna. Vi måste kunna garantera en god och trygg vård som uppskattar äldre människor både på privata och stadens egna vårdhem. Vi håller just på att anställa en ny vårdchef som kommer att ha en central roll i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och verksamhet, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i stadens pressmeddelande.

Mer läsning