Borgå förhandlar i april med 3–5 miljoner som sparmål

DRÖMMARNAS HEMSTAD. Men mindre drömlikt för 1 600 till 1 800 anställda som planeras bli permitterade. Bild: Kristoffer Åberg

Samarbetsförhandlingarna inleddes i Borgå på fredagen. Med permitteringar och andra personalarrangemang beräknas staden spara 3 till 5 miljoner euro 2020.

Samarbetskommittén har tagit del av arbetsgivarens preciserade förhandlingsförslag.

Arbetsgivaren har föreslagit permittering av hela stadens personal med undantag av social- och hälsovårdssektorn, Räddningsverket i Östra Nyland och personalen i verksamheter som direkt stöder de här funktionerna. Permitteringarna skulle kunna gälla 1 600–1 800 anställda.

I första hand kan man för en längre tid permittera de anställda vars arbete har minskat eller tillfälligt avbrutits på grund av coronavirusläget. Dessutom kan man permittera också stadens övriga personal då arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat på ekonomiska grunder. De här permitteringarna kunde vara i högst två veckor.

Permitteringarna gäller inte personalen i de stängda inrättningarna inom kultur- och fritidstjänster vars löneutbetalning upphör för minst 14 dygn på grund av en exceptionell orsak som är oberoende av arbetsgivaren.

Samarbetsförhandlingarna uppskattas ta mellan tre och sex veckor.

Nedskärningar

I Borgå uppskattar man att stadens ekonomi kommer att försvagas med mellan 15 och 20 miljoner euro i år. Utom permitteringar planeras strukturella utgiftsbesparingar, ökade inkomster, nedskärningar och uppskov av investeringar, höjning av kommunalskattesatsen och upptagning av nytt lån.

Mer läsning