Borgå förbereder skolstängningar och enhetsskola – en massa elever behöver tillfällig hemvist

FLYTTRUMBA. Många Borgåelever får flytta på sig från och med i höst. Bild:

Skolorna i Saxby, Näse och Gammelbacka dras in den första augusti nästa år. Samtidigt blir Strömborgska skolan enhetsskola. Om alla elever i höst ska få rum i tillfälliga baracker i Näse är oklart. Utbildningsdirektör Rikard Lindström säger att saken klarnar ännu i år.

Den nya enhetsskolan i Borgå, Strömborgska skolan, startar efter årsskiftet 2020. Då ska eleverna vid bland annat nuvarande Näse och Saxby skolor till det nya huset. För att övergången ska bli så smidig som möjligt för eleverna flyttas de till baracker i Näse redan hösten 2019. Samma gäller den så kallade A-klassen som nu finns i Gammelbacka skola.

Frågan är ändå om det finns rum för alla i barackerna, där också föreskolelever ska få plats. Svenska utbildningssektionen diskuterar frågan på tisdagen.

– Vårdnadshavarna behöver inte oroa sig, det ordnar sig nog, säger Rikard Lindström som konstaterar att det främst är renoveringen av Kvarnbackens skola som krånglar till det lite.

Strömborgska enhetsskolans totala kostnader går på cirka 21,8 miljoner euro. Skolans interna hyra beräknat utifrån kostnadsberäkningen kommer att vara cirka 1, 29 miljoner euro per år.

Garantitiden är enligt byggbranschens allmänna avtalsvillkor två år men i det här projektet har beställaren krävt en garantitid på fem år. Projektet genomförs med konceptet för sunda hus och yttertak- och fasadarbeten utförs under ett väderskydd.

Mer läsning