Borgå förbereder sig för att dra åt svångremmen

Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stads ekonomi försvagas och prognosen för bokslutet tyder på ett nollresultat. Beredningen av nästa budget börjar redan den här månaden och då bedöms ekonomiska utsikter, risker och effektiveringsåtgärder på längre sikt.

Förhandsuppgifterna om Borgås bokslut 2019 är nu klara. Stadens tjänstemannaledning betonar ändå att uppgifterna är preliminära och att de blir tydligare när beredningen fortsätter och kompletteras me...