Borgå flyttar vaccineringarna till Kokonhallen – tidsbeställning för tredje dosen öppnar innan jul

Det är Kokonhallen som gäller för vaccin från slutet av december. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad flyttar coronavaccineringanra till Kokonhallen från den 28 december. Nu kommer också närmare information om tredje dosen.

Alla coronavirusvaccineringar med tidsbeställning ges i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3) från den 28 december. De sista vaccinen på Näse hälsostation ges den 22 december, för sådana som fått tid då. Därefter ges inga tider. Också den sista walk in-vaccineringsdagen är den 22 december.

– I Kokonhallen har man tidigare gett bland annat influensavaccin till stora folkskaror, och erfarenheterna har varit goda. Vi tyckte, nu när personer i åldern 18 till 59 år erbjuds möjlighet till en tredje dos, att vi behöver större utrymmen än Näse hälsostation, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande från staden.

Tredje dosen

Tidsbeställning för tredje vaccineringen för personer över 18 år öppnas den 20 december. Enligt gällande rekommendationer kan man ta den tredje coronavaccineringen tidigast fem månader efter den andra dosen. Undantag är personer med allvarlig immunbrist, där man får dosen tidigare.

– Med anledning av detta kommer vaccineringarna att graderas nästan av sig själva. Vaccindoserna räcker också till alla villiga, vi har möjlighet att ge cirka tusen vaccineringar per dag, säger servicechef Heli Sjöblom.

I Borgå har man också beredskap att vaccinera barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp, bara THL har gett besked om vilka som hör till riskgrupper.

Inga träningsturer

Flytten till Kokonhallen innebär att föreningarnas och lagens träningsturer avbokas där

– Tyvärr finns det i Borgå inte andra lika bra och stora lokaler som vi skulle kunna använda, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i pressmeddelandet.

Av Kokonhallen reserveras en tredjedel av motionssalens utrymmen och andra närliggande utrymmen för vaccineringar. Vaccineringar ges på vardagar och åtminstone i januari också på lördagar (den 8 januari, den 15 januari och den 22 januari).

En del av träningstiderna i Kokonhallen måste avbokas åtminstone till slutet av mars. Staden försöker hitta ersättande lokaler för avbokade träningstider, och man inleder diskussioner med idrottsföreningarna.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt.

Vaccin ges i Kokonhallen från 28.12 med tidsbeställning på vardagar i regel kl. 8–20 och på lördagar kl. 8–16.

På fredag 31.12 kl. 8–12, på trettondag den 6 januari 2022 ges inga vaccineringar.

Tidsbeställningen i första hand elektroniskt på coronavaccinbokning.fi.

Om elektroniska tidsbeställning inte är möjlig fungerar också telefonbokning: 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.