Borgå firar Finland med vältalig gäst

POSITIVT. Skådespelaren, utbildaren och lifecoachen Tom Pöysti talar på självständighetsdagens fest i Konstfabriken i Borgå. Bild: Niklas Meltio

Självständighetsdagens fest i Borgå firas glatt med respekt för traditioner. Platsen för festligheterna är Konstfabriken.

Festtalaren i år är skådespelare, utbildare och lifecoach Tom Pöysti. Temat i Pöystis tal är ett positivt och glatt Finland. Stadens hälsning i festen framförs av vice ordförande för stadsstyrelsen i Borgå Berndt Långvik.

För festens musik ansvarar Borgånejdens musikinstitut med sina olika orkestrar såsom blåsorkestern, Ocarina-körerna, Trumslagarpojkarna samt PSMO TRIO. Karis Bächecha, pojkarna från Karijärvi flyktingförläggning och elever från Borgå teaterskola bjuder också på några programnummer.

Innan festligheterna kör i gång får publiken njuta av finsk schlager i Konstfabrikens foajé och efter festen bjuder staden på kaffe på restaurang Vitriini. Det är fritt inträde till självständighetsdagens fest.

Självständighetsdagsfesten föregås av en rad högtidligheter. Man har möjlighet att högakta Finlands självständighet i flera olika former: med gudstjänst i domkyrkan, med medborgarmarsch, med kransnedläggning vid hjältegravarna samt med en kort fältandakt.

Självständighetsdagens program den 6 december i Borgå:

Klockan 11. Gudstjänst i Domkyrkan. Busstransporten avgår framför restaurang Iris och från turisthållplatsen på Fredsgatan 20 kl. 10.30.

Efter gudstjänsten busstransport från Domkyrkan via Fredsgatans turisthållplats till hjältegravarna.

Klockan 12. Medborgartågets fanborg samlas på Stadshusgatan framför Svenska Gården.

Klockan 12.15. Medborgarmarschen startar från torget till hjältegravarna. Marschen är öppen för alla.

Klockan 12.45 Borgå stads, församlingarnas och medborgarorganisationernas uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna samt en kort fältandakt, varefter transport till Konstfabriken.

Veteranerna bör underrätta sina egna organisationer om behovet av transport.

Klockan 14. Självständighetsdagens fest i Konstfabriken inleds.

Mer läsning