Borgå fick en utvecklingsdirektör för digitala tjänster

Bild: Okänd

Ekonomie doktor Charlotta Grönqvist har utsetts till utvecklingsdirektör för Borgå stads digitala tjänster. Befattningen är ny.

Utvecklingsdirektören svarar för Borgå stads nya enhet för utvecklingen av digitala tjänster samt för styrningen av stadens ICT-verksamhet.

Charlotta Grönqvist (bilden) kommer till befattningen som utvecklingsdirektör från Sanoma Media Finland där hon var chef för Data Science-enheten. Tidigare har hon arbetat bland annat i Nokia Abp, Microsoft och Finlands bank.

Till utvecklingsdirektörens uppgifter hör inrättande av en ny utvecklingsenhet för digitala tjänster samt skapande av en ny slags verksamhetskultur i stadens organisation. Utvecklingsdirektören hör till stadens ledningsgrupp och svarar tillsammans med den övriga ledningsgruppen och ICT-organisationen för skapande av en digital helhetsarkitektur och dess fortlöpande utveckling. Utvecklingsdirektören utvärderar vilka möjligheter nya teknologier ger samt svarar i samarbete med stadens olika sektorer för att strategin omsätts i praktiken.

Ansökningstiden till befattningen som utvecklingsdirektör gick ut den 12 oktober. Det kom in sammanlagt 25 ansökningar.

Mer läsning