Borgå får statsandelar för Avantis Sommarmusik

FANFAREN. Sommarmusiks öppningsfanfar har alltid varit populär bland Borgåborna. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Undervisnings- och kulturministeriet har erbjudit Borgå stad statsandelar för att kunna garantera att det blir Sommarmusik i Borgå också i sommar, trots oklarheterna med Avantis ekonomi.

På måndagen blev Borgås kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen kontaktad av överdirektör Riitta Kaivosoja vid Undervisnings- och kulturministeriet.

– Hon berättade att ministeriet gärna vill försöka garantera att man kan hålla Avantis Sommarmusik i Borgå också i år. Det kan man göra genom att betala statsandelar till Borgå som då blir upprätthållare av musikfestivalen.

Ministeriet har inte betalat något statsstöd till Avanti i år eftersom man utreder kammarmusikorkesterns ekonomi på grund av oklarheter i hur tidigare statsandelar har använts.

Borgå stad har varje år en liten summa reserverad som stöd för Avanti, 50 000 euro. För den summan ordnar man inga högklassiga festivaler i flera dagars tid.

– Vi fortsätter nu diskussionerna, med ministeriet och med Avanti, säger Kukkonen. Vi måste också föra frågan om vi ska ta emot statsandelarna till bildningsnämnden eller till stadsstyrelsen.

Kukkonen tror att det kan bli Sommarmusik i Borgå i år igen, för 33. gången.

– Viljan är god, hos staden, hos ministeriet och hos Avanti.

Planeringen fortgår

Förra året offentliggjordes programmet för Avantis Sommarmusik redan i mitten av februari. I år finns ännu inget program, bara datum. Sommarmusik 2018 börjar 27 juni och avslutas 1 juli.

– Planeringen har fortgått alldeles normalt hela tiden, säger föreningen Avantis ordförande Arne Wessberg. Det är vårt ekonomiska läge som har lett till en senare tidtabell än vanligt. Vi fick också vänta längre på ministeriets beslut än vi hade räknat med.

– Vi arbetar hela tiden för att vi ska kunna genomföra Sommarmusik alldels som planerat och hypotesen just nu är att den kommer att förverkligas. Eventuellt måste programmet anpassas till rådande förhållanden.

En halv miljon euro

På onsdagen blev det offentligt att Undervisnings- och kulturministeriet kräver Avanti på en halv miljon euro och att orkestern hotas av konkurs. Det är pengar som betalats ut som stadsandelar till kammarmusikorkestern. Enligt ministeriet har Avanti räknat med för många årsverken i sin rapportering, över en period på tjugo år.

Enligt Avanti är kravet på att betala tillbaka 500 000 euro till Undervisnings- och kulturministeriet hutlöst. Däremot sträcker man sig till att möjligen godkänna en mindre summa – men att framtiden för kammarmusikorkestern i det fallet är allvarligt hotad.

Mer läsning