Borgå får nytta av spillvärmen från Sköldvik – nu kan också du föreslå vad som borde värmas upp

KOM MED! Leena Tuomi hoppas att amatörer och yrkesfolk, unga och gamla kommer med bidrag till tävlingen Huima. Bild: Kristoffer Åberg

I teorin kan exempelvis gatorna i Borgå centrum hållas snöfria med industrins spillvärme. Bara med hjälp av den värme som produceras i Sköldvik kunde nästan hela huvudstadsregionen värmas upp. Sex företag utreder just nu hur Sköldvikvärmen kan återanvändas. Även Posintra har utlyst en tävling kring spillvärme. Precis vem som helst kan delta.

Neste, Borealis, Borgå Energi, Fortum Power and Heat, Helen och Vanda Energi startade för en tid sedan en primär undersökning om det är möjligt att använda restvärmen från Nestes och Borealis produkti...