Borgå Energis tomtplan behandlas på nytt

Kristel Pynnönen är ordförande i stadsutvecklingsnämnden och medlem i Borgå Energis styrelse. Bild: Richard Nordgren

Efter diskussion med Kommunförbundet har Borgå stads ledande tjänstemän beslutat att planen kring Borgå Energis centrumtomt ska läggs fram på nytt, på grund av jäv.

Det finns tillräckliga skäl att anta att stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pynnönen, SFP, var jävig att delta i besluten om energitomten när planen behandlades i nämnden. Det har man kommit...