Borgå Energi lämnar inte Fennovoima

STANNAR KVAR. Borgå Energi diskuterar inte ett utträde ur kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki. Bild:

Borgå Energi har inga tankar om att lämna Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Det säger verkställande direktör Patrick Wackström. Helsingforsfullmäktige strävar efter att Vanda Energi går ut, men det lyckas inte utan vidare.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade på onsdagskvällen efter omröstning 39-37 att ge stadsstyrelsen i uppdrag att jobba för att Vanda Energi lämnar Fennovoima. Staden äger 40 procent av Vandabolagets aktier och Vanda Energi är aktieägare i Fennovoimas huvudägare Kraftaktiebolaget SF.

Går Vanda Energi med på Helsingforsfullmäktiges krav måste andelen säljas, att bara gå ut är inte möjligt.

I Borgå diskuteras ett utträde alltså inte och Patrick Wackström, som ÖN når för en kort kommentar, tror inte att Helsingforspolitikerna lyckas i sin strävan.

– Det är nog önsketänkande.

Borgå Energi köpte 2013 in sig i kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki. Aktierna berättigar till knappt 8 megawatt av kraftverkets produktion.

Tidigare Borgåmotion

År 2014 skrevs en Borgåmotion som fick 12 undertecknare, initiativtagaren var Joakim Lybeck (Gröna). De undertecknade ville att Borgå Energi skulle lösgöra sig från kärnkraftsprojektet och uppmanade staden att använda sitt ägarmandat. Så blev det ändå inte.

Borgå Energi informerar på sin hemsida att bolaget deltar i kärnkraftverksprojekten i Pyhäjoki och Olkiluoto av både ekologiska och ekonomiska orsaker. Kärnkraftens utsläpp är koldioxidfria och som delägare i produktionsanläggningarna kan Borgåbolaget skaffa el till ett pris, som är betydligt lägre än det förväntade priset på elmarknaden.

Borgå Energis kapitalinvestering i Fennovoimas Pyhäjoki-projekt fördelar sig på tio år och äventyrar varken bolagets soliditet eller dividendbetalningsförmåga. Investeringen främjar både Borgå Energis och Finlands konkurrenskraft. Projektet realiseras utan stödfinansiering och skattemedel.

Enligt strategin

Vidare konstateras det att Fennovoimabeslutet stöder förverkligandet av Borgå Energis strategi, i vilken ingår en strävan att på sikt fördubbla självförsörjningsgraden i bolagets elanskaffning från dagens knappa 40 procent.