Borgå Energi håller fast vid Fennovoima

Kärnkraftsprojektet drar ut på tidtabellen. Bild: Ksf-arkiv

Nu räknar man att Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki ska stå färdigt först 2028. Borgå Energi äger en andel på ungefär 0,5 procent av projektet.

När Fennovoimas kärnkraftsprojekt kördes i gång för över tio år sedan räknade man med att kraftverket skulle kunna producera el i början av 2020.

Efter det har man skjutit fram målet, först till 2024 och nu senast till 2028.

Borgå Energi är delägare i Fennovoima, tillsammans med många andra elbolag. Också när andra bolag har dragit sig ur affären har man inom Borgå Energi försäkrat att Fennovoima-projektet, Hanhikivi I, är en lönande satsning.

– För oss var det ingen nyhet att projektet är framskjutet, vi har nog blivit informerade för över ett år sedan att det är 2028 som är aktuellt, säger Borgå Energis verkställande direktör Patrick Wackström. Och här under tiden har ju kärnkraften fått ett nytt lyft som en viktig del i arbetet mot klimatförändringen.

– För övrigt är det viktigt att sådana här anläggningar, som skall producera el i 60 år eller mera byggs enligt gällande krav och fordringar.

Wackström bekräftar att Borgå Energis andel i projektet är cirka 0,5 procent.

– Betalningsplanen är synkroniserad med hur bygget framskrider, större delen av betalningarna sker närmare produktionsstarten och en del efter den, säger Wackström.

Enligt kostnadsuppskattningar som gjordes för två år sedan, i början av 2018, kostar det nya kärnkraftverket i Pyhäjoki mellan 6,5 och 7 miljarder euro. Borgå Energi står för 0,5 procent av den summan eller kring 35 miljoner euro.

Mer läsning