Borgå Energi borde själv producera el

Borgå Energis planer på att förnya reservfjärranläggningen i Tolkis inom en nära tid bör uppmärksammas. Den nya pannan skulle enbart producera fjärrvärme, men inte elektricitet, vilket betyder att strömmen måste köpas av andra producenter. Elpriserna stiger nu kraftigt i hela Europa. Det skulle vara av yttersta vikt att Borgå Energi själv producerar sin el åt konsumenterna i Borgå. När varmvattentunnan i Vårberga har blivit fylld kan man börja köra, om det finns överskottsvärme till sötvattendammen i Tolkis. På sommaren skall man i mån av möjlighet inte elda med flis, utan man skall ansluta till en gasledning. Borgå vattens planer att på nytt ta i bruk Borgbackens pumpstation är en glädjande nyhet. Orkestrarna som har tränat där kan säkert få utrymme i f.d. Borgå landskommuns depå i Ölstens.

Börje Bärlund el- och fjärrvärmekonsument, Borgå