Borgå Elnät höjer beredskapen

MYCKET NEDERBÖRD. Det utlovas snö och slask till torsdagen. Bild: Tor Wennström

Kunderna uppmanas vara beredda på avbrott i elleveransen.

Borgå Elnät meddelar att man höjer sin reparations- och felanmälningsberedskap på grund av det oväder som väntas dra över vårt område under torsdagen.

Kunderna uppmanas vara beredda på eventuella elavbrott. På avbrottskartan som finns Borgå Energis hemsidor kan man i realtid följa med avbrottssituationen på nätområdet. Man kan också göra felanmälningar via Borgå energis hemsida.

Elavbrott redan på onsdagen

Tunga, våta kvistar och träd faller på elledningar och orsakar elavbrott på olika håll.

Den första felanmälan kom in vid 21-tiden på onsdag kväll. De mest drabbade områdena är Bjurböle, Kalax, Isnäs, Kabböle och norra Sarvsalö. Det är möjligt att det uppkommer nya fel under torsdagen.

Ifall fastighetens belysning beter sig konstigt, till exempel så att lamporna lyser starkare och svagare, måste man omedelbart bryta strömmen från huvudbrytaren och kontakta felanmälningsnummer 020 690 144. Orsaken kan vara ett nollfel, som kan förorsaka eldsvåda eller elstötar.

De som märker att träd eller kvistar hänger på ellinjerna kan också meddela felanmälningsnumret.

Borgå Elnät påminner att man måste vara ytterst försiktig om det ligger elledningar på marken. Man får under inga omständigheter röra ledningar utan röjningsarbetet skall överlåtas åt Borgå Elnäts montörer. ÖN

Mer läsning