Borgå betalar skjortan för biograflokaler

MERA ANVÄNDARE. Det är rätt sällan biograflokalerna i Konstfabriken används dagstid, vilket lett till stora ekonomiska förluster för staden. Bilden är tagen i somras då Posintra bjöd på direktsändning från Nordic Business Forum. Bild: Max Nyberg

Borgå binds av 20 års hyresavtal i Konstfabriken som ger staden massiva årliga förluster. Detta upptäcktes i samband med interna kontrollen i slutet av fjolåret. I samma veva blev det klart att garantihyran för restaurangen Sinne aldrig blivit betald.

Under den senaste tiden har det ryktats om nya oklarheter i Konstfabriken. Nu handlar det bland annat om den förlust staden årligen måste stå för främst för att det inte finns just någon dagsverksamhet alls i de lokaler som Bio Rex hyr.

Då ÖN kontaktar stadsstyrelsens medlem Anders Rosengren (SFP) får vi veta mera. Han är riktigt upprörd över situationen.

– Jag fick veta om saken inför jul i samband med att en utredning presenterades för stadsstyrelsen.

Enligt Rosengren betalar staden 20 euro per kvadratmeter åt biografens hyresvärd, det vill säga de stiftelser som äger Konstfabriken.

Minus 300 000 euro per år

– Vi får in bara 6,50 euro. Bio Rex förfogar över 1 900 kvadratmeter och staden sponsrar således årligen hyran med cirka 300 000 euro.

Han anser det vara helt oacceptabelt.

– Ska Borgå faktiskt sponsra biografverksamhet? Samtidigt betalar exempelvis skolor och daghem full hyra.

Det värsta är att staden inte kommer ur eländet på länge.

– Kontraktet är på 20 år och började löpa 2012.

Anders Rosengren har fått veta att den sorgliga situationen uppkommit för att man inte fått till stånd dagsverksamhet i biograflokalerna, vilket ursprungligen var meningen.

– Lokalerna kanske inte är så attraktiva och lämpliga för olika slags möten och föreläsningar. De borde hyras ut dagligen för att täcka kostnaderna. Man var helt enkelt inte realist då alla avtal skrevs under.

Dyr verksamhet

Han oroar sig överlag för de summor Konstfabriken sväljer.

– Borgå betalade 4,9 miljoner euro för arbeten i Konstfabriken 2011 och 2012 och den här summan har aldrig slagits ut på hyrorna. Det betyder att staden pungar ut med 4 000 euro 360 dagar om året i 20 års tid om vi räknar med alla kostnader, exempelvis också verksamhetsbidrag och subventionerade hyror.

Nu hoppas man på att ett hotell ska ge mera klirr i Konstfabrikens kassa.

– I praktiken är det Kesko och Citymarket som ska subventionera hotellkostnaderna. Ingen är redo att betala enbart för hotellet.

Lokalitetsdirektör Börje Boström medger att Restaurang Sinne aldrig betalat den hyresgaranti som hyresavtalet förutsätter.

– Det är vårt fel, garantihyran är för 3 månader och den borde ha betalts i samband med att avtalet skrevs under då Konstfabriken blev färdig 2012. Allting var så kaotiskt då och vi missade saken.

Nytt avtal skrivs

Enligt Boström tas frågan upp på nytt inom kort.

– Vi skriver ett nytt avtal med Kai Kallio och Nordic Ravintolat.

Exakt hur det ska se ut och om hyran nu sänks eller om man kan kräva den gamla garantihyran vill Boström inte gå in på i detta skede, eftersom förhandlingarna inte avslutats.

Kallios företag har som bekant haft stora problem med hyrorna och är skyldig staden över 100 000 euro. En betalningsplan har gjorts upp.

Den ursprungliga hyran har varit på över 10 600 euro i månaden och upplevts som hög.

Vad biograflokalerna beträffar förklarar lokalitetsdirektören att den stora förlusten har att göra just med att dagsverksamheten är nästan obefintlig.

– 20-årsavtalet binder ändå staden så det enda man kan göra är att försöka få till stånd mera verksamhet under dagarna. Man var alldeles för optimistisk då det begav sig.

Då ÖN får kontakt med Boström sitter han i bilen och kan inte kolla exakta siffror och uppgifter, men säger att han inte har någon orsak att tvivla på att den information Anders Rosengren kommit med stämmer.

Även Börje Boström lyfter upp hotellprojektet.

– Kommer hotellet ger det Konstfabriken fler användare.

Mer läsning