Borgå behöver utländska hotellköpare

Borgå måste kontakta investerare även utanför landets gränser för att marknadsföra Valtimohuset som hotellobjekt. Det anser de som inledde sin tisdag med träffen "Uppdatera din morgon" i Gamla stan. Mika Peltola har redan försett staden med telefonnummer.

Företagaren Airi Kallio sammankallar med jämna mellanrum till öppna morgonträffar för att diskutera viktiga Borgåfrågor och denna tisdag är arkitekten och fullmäktigeledamoten Mika Varpio gäst. Träffen är den sextonde i rad.

Varpio representerar De gröna och är känd för att ha infört ett lite annorlunda sätt att närma sig politiska frågor i hemstaden. Han har till exempel bjudit in stadsborna till platser som är aktuella i beslutsfattandet och senast var Wilenius varv på västra åstranden i tur. Väldigt många ställde upp.

Den här morgonen ska han främst tala om Valtimohusets hotellplaner, om nationalstadsparken och om stadstrivsel.

Inget bulkhotell

Han anser att Valtimohuset passar bäst som hotell och hoppas att en bra köpare till huset hittas. Även staden föredrar hotellalternativet och huset är ju nu till salu.

– Hotellet ska absolut vara kvalitativt, inget bulkhotell.

Han påpekar att ett kvalitetshotell har rätt stora rum och det är utmärkt för då krävs inte så omfattande ombyggnad.

– De kunder som väljer ett dyrare hotell spenderar också överlag mera pengar på plats och ställe än de som vill bo billigt. Det gagnar Borgå.

Mika Peltola från Gamla stans invånarförening har redan tidigare försett staden med kontaktuppgifter till utländska investerare och hoppas att man verkligen använder sig av informationen och att huset marknadsförs i största allmänhet. Ingenting säljer sig självt.

Andra nickar. Det är fråga om en så viktig sak att den inte får sjabblas bort.

Att Borgå behöver mera hotellkapacitet är ett faktum. Pontus Palmqvist säger att två nya hotell inte är för mycket alls.

– Vi ligger uselt till jämfört med andra städer.

Kopiera inte

Diskussionen övergår till hur en trivsam stad borde se ut.

– Fotgängarvänlighet, grönska i omgivningen, luft mellan byggnader, human dimensionering, många historiska skikt, växelverkan, detta är vad invånare vill ha, man vill inte att städer med en viss egen prägel ska kopiera av andra utan att satsa på de egna styrkorna är viktigt, fortsätter Mika Varpio och hänvisar till olika experter.

Han har också utrett saken själv.

I Gamla stan finns allt det goda, därför är det lätt att trivas med omgivningen. Men hur ska torgområdet göras lockande och vad ska man göra för att få till stånd en naturlig passage mellan Gamla stan och det övriga centrum?

Han har inget entydigt svar att ge.

– Den mur som Mannerheimgatan upplevs som måste raseras på något sätt och det måste finnas någonting lockande bakom den.

Han är glad för att staden nu ska satsa på att bygga om torget och förhoppningsvis medför denna process också annat positivt.

Anne Nordberg-Henttala är företagare ett stenkast från torget och hon har sett turisterna vallfärda till Gamla stan (där hon också tidigare hade en butik), medan centrum inte tilltalar gästerna just alls. Hon hänvisar till tidigare utvecklingsprojekt och undrar vad som hänt med dem.

– Kvarnarna mal långsamt, säger Varpio som ändå intygar att processerna går vidare.

Annat än väggar

Sari Glad påminner om att ingen kommer till Borgå bara för väggarnas skull.

– Innehållet avgör. Exempelvis empirestaden är ju fin, men här finns ingenting för turisterna.

Hon anser att Borgå måste avgöra vad man vill vara.

– Vi kan inte vara allt för alla.

Hon suckar att man i alla tider talat om Borgå som kulturstad.

– Men var finns all konst? I förråd och samlar damm. Kulturturismen ger enorma möjligheter, men staden utnyttjar dem inte.

Mika Varpio hör till dem som förvånas över att den fina nationalstadsparken inte utnyttjats bättre. Många andra städer, som fått en motsvarande park senare, har redan kommit betydligt längre.

– Visst finns information på nätet men i stadsbilden syns parken inte alls hos oss.

Han påminner om att naturfilmaren Petteri Saario föreslagit att Borgå ska låta bygga ett naturcenter.

– Idén är god. Här kunde alla intresserade få information samtidigt som centret kunde erbjuda naturvandringar och liknande upplevelser.

Turistchef Sari Myllynen berättar att naturturismen i sommar kommer att vara i centrum i Gamla stans turistinformation, då får också nationalstadsparken större synlighet. Visst görs framsteg.

Samarbete med bussföretag?

Leo Kallio, som bor i Helsingfors och jobbar i Borgå, undrar om man kunde samarbeta bättre med bussföretag för att bussåkande turister kunde få information om Borgå redan vid starten i huvudstaden. Han har också noterat att vissa städer marknadsför sig i kvällstidningar med hjälp av bilagor.