Borgå behöver en hundskog

Hundskogar stöder hundarnas och hundägarnas välbefinnande. De ger också hundägare säkra platser att träna inkallning på, vilket är viktigt.

Den ökade tiden som tillbringats hemma och utomhus på grund av corona har fått finländarna att skaffa ännu fler hundar. Stadens hundvänlighet har blivit allt viktigare i invånarnas vardag. Det finns sex hundparker och en hundstrand i Borgå, vilket kan betraktas som en ganska bra situation för en så liten stad som Borgå. Men hundtjänsterna kan alltid förbättras, och det värt att titta på hur andra städer agerar.

Tammerfors och Uleåborg har till exempel utarbetat en omfattande huvudplan för hundtjänster. Planen utvecklas tillsammans med invånarna och i den kartläggs de befintliga tjänsterna och behoven att utveckla dem. Huvudplanen innehåller planer för serviceutveckling och investeringsplaner. Planen kan inkludera till exempel nya hundparker, renovering av befintliga hundparker och införande av andra hundtjänster.

En av de alltmer populära hundtjänsterna är hundskogar. De är större skogsområden för friluftsliv för hundar, i storlek från en hektar till tiotals hektar. De kan vara inhägnade eller inte vara det. I en hundskog är det tillåtet att hålla hunden fri med markägarens tillstånd och i enlighet med bestämmelserna i jaktlagen. Naturligtvis kan hundskogen inte ligga i ett naturreservat där förbudet att hålla hundar fria är i kraft året runt. I närheten av Borgå finns Östersundoms hundskog och den privata Kivakoira-skogen i Mäntsälä.

Icke-inhägnade hundskogar är områden där hundar som är under ägarens kontroll kan hållas fria förutom under fåglarnas häckningssäsong. Det är vanligt att området märks ut med skyltar. Områdena gränsar till terräng som är tydligt annorlunda, såsom vägar, vattendrag, kraftledningar och ängar. För att undvika skador bör det avgränsas separata områden för små och stora hundar.

En inhägnad hundskog kan till exempel vara ett skogsområde som ska reserveras i förväg. I en inhägnad hundskog kan man också hålla sådana hundar fria som inte kommer överens med andra hundar eller som bara trivs tillsammans med några bekanta hundar. Privata operatörer kan också inrätta inhägnade hundskogar, men också här kan staden bidra med stöd.

Hundskogar stöder hundarnas och hundägarnas välbefinnande. De ger också hundägare säkra platser att träna inkallning på, vilket är viktigt. Det är viktigt för hundens hälsa att kunna springa ordentligt. När hunden är fri kan den också mera stressfritt öva sig på att umgås med andra hundar. Om det särskilt utses en skog för hundar springer hundar mer sällan olovligt lösa och stör vilda djur och fåglar.

En hundskog på ett rimligt avstånd från centrum av Borgå skulle öka stadens rykte som en hundvänlig kommun som värdesätter de fyra- och tvåbenta invånarnas välbefinnande. Utvecklingen av en huvudplan för hundtjänster skulle också bidra till att utveckla rättvisa, högkvalitativa och säkra tjänster för alla hundar och hundägare i Borgå.

Anna-Stiina Lundqvist, stadsfullmäktige (De gröna), Borgå