Slutet är nära för Borgå BB

Bild: Kristoffer Åberg

Sjukhusnämnden diskuterar eventuell ansökan om tilläggstid för BB i början av juni. Vice ordförande anser att det är onödigt att göra en ansökan.

Stämningen på Borgå sjukhus är uppgiven. Samarbetsförhandlingar med personalen vid förlossningsavdelningen inleddes på tisdagen.

Den nya sjukhusdirektören Leena Koponen har lagt munkavle på personalen, därför saknar den här texten intervjuer med de anställda. Koponen har inte gått att nå och ingen i personalen får uttala sig utan ett ok från Koponen.

Det som nu pågår på sjukhuset är helt regelrätta samarbetsförhandlingar som pågår i åtminstone sex veckor.

Några uppsägningar kommer det inte att bli fråga om, största delen av personalen planeras flyttas till andra sjukhus. Den 25 december 2016 är officiellt sista arbetsdagen vid Borgå BB. Det ryktas om att de anställda redan har fått besked om på vilken förlossningssal på vilket sjukhus de jobbar den 26 december.

Borgå sjukhus har ett avtal om att få fortsätta att sköta förlossningar fram till årsskiftet.

En möjlig väg att gå skulle vara att Borgå sjukhusnämnd anhåller om tilläggstid, via HNS:s styrelse som kunde föra ärendet vidare till Social- och hälsovårdsministeriet.

Nu har sjukhusnämnden varken tagit ställning för eller emot en anhållan om tilläggstid.

Ingen ansökan

Ärendet diskuterades vid nämndens senaste möte den 12 maj, men inte officiellt.

– Då kom vi överens om att ärendet tas upp på föredragningslistan den 2 juni, säger nämndens vice ordförande Hans Blomberg, SFP.

Blomberg gissar att nämnden inte ansöker om tilläggstid.

– Diskussionerna i nämnden visade att medlemmarna inte i onödan vill förlänga personalens pina. Alla som vet vad det är fråga om inser att det inte lönar sig att ansöka om tilläggstid.

Vid nämndens senaste möte deltog också HNS:s styrelseordförande Ulla-Maija Urho.

– Vi vet att det finns kapacitet i Helsingfors att ta hand om de östnyländska förlossningarna, säger Blomberg.

Jag hoppas att beslutsfattarna inser att alla blivande mammor inte bor i Borgå centrum.

Vill sjukhusnämnden inte alls beakta det stora stöd som Borgå BB har i regionen?

– Visst beaktar vi det, säger Blomberg. Men en nedläggning handlar främst om ekonomiska frågor. Invånarna tror att de förlorar en trygghet, men de har inte alla uppgifter om vad de kan få i stället.

Blomberg ser inga problem i att samarbetsförhandlingarna inleds innan det finns ett beslut om ansökan om tilläggstid.

– Sjukhusledningen ville inleda förhandlingarna i god tid och diskutera igenom framtiden med personalen.

Hans Blomberg har också hört direktör Aki Lindén lova att HNS när som helst har resurser att inrätta en helsvensk förlossningsavdelning i Helsingfors.

Löpa linan ut

Riksdagsledamot Mikaela Nylander, SFP, tycker att det är viktigt att sjukhusnämnden ansöker om tilläggstid.

– Vi måste här i regionen göra allt vi kan. Om det är någon som ska lägga ner förlossningsavdelningen så är det ministeriet, inte vi. Om man på ministeriet vägrar att bevilja tilläggstid så gör de det. Men det är vår skyldighet att löpa linan ut.

– Jämsides är det viktigt att vi gör upp en plan B för sjukhuset, för att få ett sjukhus med så bra service som möjligt, om vi måste ge upp vår förlossningsavdelning.

Nylander väntar med spänning på den nya lagstiftningen som ska offentliggöras i dag, torsdag. Man har aviserat en skärpning av kraven på sjukhusen och de nya förordningarna kan leda till stora förändringar i verksamheten vid alla små sjukhus.

Tehys fackavdelnings ordförande Marianne Bruce-Suomela är uppgiven.

– Jag hoppas att beslutsfattarna inser att alla blivande mammor inte bor i Borgå centrum. De som kommer från skärgården, i Borgå eller till exempel i Lovisa kommer att få en lång väg till närmaste förlossningssal om Borgå BB stängs.

– Själv hoppas jag att den planerade fem veckor långa sommarstängningen av Borgå BB inte leder till problem.

Bruce-Suomela påpekar också att man i Borgå under den senaste tiden fått ta emot många föderskor från Helsingfors, som inte fått plats på förlossningsavdelningarna där.

Personalen i Borgå lider av dagens situation.

– Inom Tehy har vi ordnat med många möten för att våra medlemmar ska få ge utlopp för sin frustration över situationen och få diskutera igenom allt som bekymrar dem. Det finns så många frågor som behöver få svar och de behöver alla stöd.

Samarbetsförhandlingarna vid förlossningsavdelningen utgår från vissa riktlinjer.

En liten del av de anställda vid Borgå BB kan fortsätta att jobba i Borgå.

Den gynekologiska polikliniken, mödrapolikliniken och en del dagkirurgisk gynekologiska operationer fortsätter i Borgå.

Förlossningsavdelningen stängs, liksom också vårdavdelningen.

Ett tjugotal av de anställda får jobb vid Hucs; vid Kvinnokliniken, Barnmorskeinstitutet och Jorv.

Mer läsning