Borealis stora flytgasgrotta är klar

STOR. Ett och ett halvt riksdagshus ryms i grottan. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Den underjordiska cisternen fungerar som en vanlig gasflaska. Men flaskans storlek är av helt annan klass. Borealis flytgasgrotta är nästan lika stor som två riksdagshus.

Allt har gått som på räls när Borealis har byggt den jättelika cisternen under jord i Sköldvik. Arbetena började i juni 2015 och framskred utan problem så att tidtabellen och också budgeten på 28 miljoner euro höll. De första tåg- och fartygslasterna togs emot i juli och samtidigt togs grottan i användning.

– Ett strategiskt sätt viktigt och svårt projekt har slutförts på ett lyckat sätt. Investeringen förbättrar och utvecklar verksamhetsförutsättningarna för Borealis produktion i Borgå, säger Marjo Äijälä, chef för den petrokemiska produktionen på Borealis.

Grottan har en volym på 150 000 kubikmeter. I den lagras främst butan, men också en blandning av propan och butan eller ren propan. Flytgas matas in i olefinenheten och processeras i en kracker till eten och propen som används som råvara i framställningen av plasterna polyeten och polypropen.