Borealis satsar för framtiden

Produktionsanläggningen för propen får en nyinvestering på 40 miljoner euro.

Borealis är en av de stora aktörerna på Sköldvikområdet och satsar på en kontinuerlig uppdatering och utveckling av produktionsanläggningarna och -metoderna.

Inför det stora servicestoppet nästa år har Borealis ägare förra veckan godkänt en investering i olefinenheten på 40 miljoner euro. Enheten producerar råmaterial för tillverkning av polyeten och polypropen som båda är plaster.

Olefinenheten producerar nu 260 000 ton propen per år och efter investeringen stiger produktionen till 290 000 ton. C4-kolväteproduktionen ökar med 10 000 ton per år.

– Dessutom leder investeringen till ett kvalitetsmässigt bättre propen och också till en renare produktion, säger Borealis verkställande direktör Ismo Pentti.

– Vi tar i användning den absolut nyaste tekniken och satsar dessutom på energisnåla alternativ.

Några nya arbetsplatser skapas inte vid olefinenheten men under byggskedet behövs en arbetsinsats som motsvarar 100 manår.

BLICKAR FRAMÅT. Verkställande direktör Ismo Pentti, chefen för den petrokemiska produktionen Marjo Äijälä och platschef Hannu Luoto. Bild: Stina Jäderholm

Borealis satsar på lång sikt. All service och alla investeringar görs med sikte på flera tiotals år framåt.

En helt ny satsning kommer att bli klar före servicestoppet, under sommaren 2017. Det handlar om den nya bergsgrottan för butangas, som just nu är under arbete.

Det här är Borealis första egna förvaringsgrotta under jord.

– Vi har till en del tidigare använt Nestes grottor för våra behov men synergin fungerar inte fullt ut, säger Luoto. Därför är det också strategiskt att bygga en egen grotta.

Under jord

FAKTA

Borealis i Borgå

900 anställda

Helintegrerad petrokemisk enhet som består av flera fabriker.

Total kapacitet på 600 000 ton polyolefiner per år.

Produktionen är i huvudsak rörkomponenter, beläggning av stålrör, förpackningar och kabelprodukter.

Till Borealis i Borgå hör också ett innovationscenter.

– Arbetet inleddes för ett år sedan med att bygga vägen som leder ner, säger Marjo Äijälä, som är chef för den petrokemiska produktionen. Nu är ungefär hälften av arbetet avklarat och själva sprängningarna kan avslutas i oktober.

Grottan ligger på etthundra meters djup och kommer att ha en volym på 150 000 kubikmeter.

– Till grottan kan man leda butangas både från fartyg i hamnen och från cisterner på tågvagnar, säger Äijälä.

Det här innebär större mångsidighet än tidigare och kan också leda till lägre priser.

– Butangas kommer med tåg från Ryssland och eftersom vi än så länge inte kan ta emot gas från fartyg har vår förhandlingsposition inte varit så stark, säger Luoto.

Också på andra sätt kan den stora underjordiska grottan ge en ekonomisk fördel. Butangas kan köpas in när priset är som lägst och användas när priset igen har gått upp.