Bor det hökar i din skog? – nu finns informationen tillgänglig på en karta

Alla rovfåglar är fridlysta, och några arter är utrotningshotade eller nära hotade i Finland. Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet, Luomus, hoppas att deras nya karttjänst ska förbättra situationen. Foto: Pixabay/SPT Bild: Pixabay/SPT

Hökfåglar kan bo i samma träd i flera års tid. Om skogen avverkas störs häckningen. Numera kan skogsägarna se på en karta om det bor hökfåglar i den egna skogen.

Mängden hökfåglar har minskat under de senaste årtiondena. Som en räddningsåtgärd har Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet, Luomus, tagit fram en karta som visar var hökfåglarna bor.

Hökarna störs av att man avverkar skog där fåglarna bygger bon. Finlands skogscentral och Luomus hoppas att skogsägarna ska låta bli de områden där hökarna bor och häckar.

– Ofta är inte avsikten att störa fåglarna, utan man känner helt enkelt inte till att det finns ett bo i skogen, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

Mer läsning