Bonden ser resultatet av arbetet

HARVAR. Tjälen har gjort jordarna lättbearbetade.Bild: Kristoffer Åberg

Niklas Björkell är färsk som bonde, men jordbrukets sysslor har redan länge varit bekanta för honom.