Bollhallen står klar om ett år

EN GLAD DAG. Toni Nyström, Pehr Högström, Mikko Vento och Janne Ranta säger att förhållandena när det gäller att utöva bollsporter tar ett stort steg framåt i och med hallen. Bild: Oskar Skogberg

Den länge efterlängtade bollhallen i Kokon ser ut att bli verklighet hösten 2017. Den är inte fullstor, men naggande god ändå, försäkrar man både från Futura Juniorit och Butchers.

– Välkomna, äntligen har vi något nytt att berätta om hallprojektet.

Så inledde ordföranden för föreningen Futura Juniorit Janne Ranta presskonferensen för de lokala medierna som ordnades i Kokonhallen i Borgå på torsdagskvällen.

September 2016: bolaget Kokonniemen palloiluhalli grundas.

November 2016: Hyresavtalet på 25 år undertecknas.

Mars 2017: Markarbetena påbörjas. Borgå stad stöder projektet genom att utföra dem gratis.

April – Maj 2017: Hallens grund byggs. Därefter pågår byggarbetet fram till september.

Oktober 2017: Bollhallen invigs.

Han säger att det första steget mot förverkligandet av hallen togs år 2013 då man i Borgå på idrottstjänstchefen Per Högströms initiativ grundade en arbetsgrupp för att fundera på hur bollföreningarnas möjligheter till träning under vintertid kunde förbättras.

Under de två följande åren funderade arbetsgruppen på vilken typ av bygge som kunde passa bäst, man övervägde allt från en övertryckshall till en ouppvärmd konstgräsplan.

– Men den stora utmaningen för projektet var att hitta en lämplig plats. Många alternativ diskuterades i Borgåfullmäktige, bland annat föreslogs att hallen kunde byggas ovanpå de existerande konstgräsplanerna i Tolkis eller i Kokon. Men i juni i år bestämde staden att hallen skulle få en helt ny plats här i Kokon.

Förmånlig i drift

Efter den här inledande delen kan Toni Nyström, som är medlem i projektledningen, äntligen avslöja den nya hallens strategiska mått: det blir en hall med stålstomme, spelplanens yta är 64 gånger 45 meter och som helhet förväntas projektet gå löst på 1,5 miljoner euro.

Bollhallen väntas kosta 1,5 miljoner euro.

80 procent av bolaget Kokonniemen palloiluhalli ägs av föreningarna Futura Juniorit, Porvoon Butchers och privata investerare.

Under nästa år kommer den resterande aktieandelen till salu och alla intresserade kan teckna aktier.

Aktieägarna placerar 450 000 euro i hallen, men största delen av finansieringen kommer via ett banklån på en miljon euro.

Projektet har också fått UEFA Hattrick-stöd på 30 000 euro.

50 000 euro ska samlas in genom reklamplatser och företagsstöd, dessutom förs förhandlingar om något företag vill ge hallen sitt namn.

– Vi valde en permanent byggnad med stålstomme framom en övertryckshall av flera orsaker: den är visserligen dyrare i investeringsskedet men är betydligt förmånligare i drift och har dessutom visat sig vara mer pålitlig än en övertryckshall.

Nyström och Ranta får en fråga från publiken om varför man inte valde att bygga en hall med en fullstor spelplan. De berättar att det finns många orsaker.

– Vi bad faktiskt om en offert för en fullstor hall och det visade sig att kostnaderna skulle fördubblas till 3,1 miljoner euro. Det skulle innebära att deltagaravgifterna för juniorerna skulle stiga till en ohållbar nivå, säger Ranta.

Han tillägger att de planavgifter som staden uppburit då Futuras juniorer spelat på stadens bollplaner varit mycket skäliga och att avgifterna visst kommer att stiga då man börjar använda hallen.

– Men kostnadsökningen blir enligt mig ändå inte dramatisk, säger han.

Mikko Vento som är ordförande för Butchers vill påminna om vilken stor förbättring den nya hallen kommer att bli.

Bollhallen har en stomme av stål och en yta på 3 825 kvadratmeter.

Själva byggnaden är 75 meter lång och 51 meter bred och höjden varierar mellan 6,5 och 11,0 meter.

Spelplanens yta är 64 gånger 45 meter, vid sidan av spelplanen finns ett uppvärmningsområde på 7 gånger 50 meter.

– Hittills har vi tränat i olika gymnastiksalar där vi inte kunnat ha utrustningen på. Då har vi inte kunnat göra annat än att hoppas på att vintern blir kort. Med den nya hallen kan vi träna som ett lag året om med utrustningen på. Det gör det också lättare att locka spelare till Borgå.

Janne Ranta vill också poängtera att den nya hallen är till för alla.

– Trots att man under projektets gång mest sett Futuras och Butchers logotyper är hallen ämnad för alla bollsportsintresserade i Borgå. Allt från olika lag och föreningar till skolor och daghem.

Mer läsning