Bollglada idrottare får vänta på sin hall

FÖRSENAD. Det blir inte bollspel i ny hall i Kokon förrän tidigast i mars. Problem med materialleveranser har försenat projektet rejält uppger Toni Nyström, styrelseordförande för Kokonniemen Palloiluhalli Oy som ligger bakom bygget. Bild: Kristoffer Åberg

Den nya bollhallen i Kokon försenas och det ser ut som om det inte blir bollspel under tak i Borgå förrän på vårkanten.

– Tyvärr är läget det att halleverantören haft problem med försenade leveranser. I två månader har vi väntat på hallens stålkonstruktioner och först för en vecka sedan kunde bygget äntligen gå vidare, säger Toni Nyström, styrelseordförande för bolaget Kokonniemen Palloiluhalli Oy som grundats för hallbygget.

Markarbetena och grunden för bollhallen blev klara i förtid, redan i augusti, men efter det har bygget gått i stå och i det här skedet finns det inga hallelement som reser sig över marknivå. Nyström räknar med att hallstommen i bästa fall kan vara klar inom halva december och på det följer tak och väggar. Särskilt optimistisk är han ändå inte med tanke på den pågående vintersäsongen; det lär gå åtminstone till mars månad innan bollhallen är klar att börja användas.

Att få hallen, som kommer att mäta 75 gånger 51 meter med en 64 gånger 45 meter stor gräsbelagd plan, klar så fort som möjligt är förstås målet. Trots alla påverkar alla förseningar projektets budget och dessutom finns det ett uttalat behov för lokala bollspelare att kunna träna i somriga förhållanden året om.

Gräs behövs

Det ekonomiska tappet kommer närmast från uteblivna hyror för aviserade träningsturer medan bollsportarna väntar på att få spela på gräs i plus 10 grader. Speciellt för dem som sysslar med grenar som utövas på gräs – fotboll, amerikansk fotboll och rugby – är det inte ändamålsenligt att träna på hårda salsgolv.

– Det finns ett stort intresse för bollhallen, säger Toni Nyström. Till exempel inom fotbollen har avsaknaden av inomhusträningsmöjligheter varit ett omdiskuterat ämne redan i många års tid och jag får ständigt samtal om när man kan börja boka turer i hallen.

Helhetsbudgeten för bollhallen i Kokon ligger på 1,5 miljoner euro och i det här skedet är det FCFJ-Futura, det vill säga Futuras juniororganisation, som står som hallbolagets största ägare. I det här skedet vill Nyström inte kommentera hur många andra föreningar som eventuellt gått med som finansiärer.

– Den detaljerade informationen går vi ut med då hallen är klar, säger han.

Spel året runt

Klart är i varje fall att Borgå stads andel i hallbygget är 550 000 euro. En de av pengarna har vikts för markbyggnadsarbetena medan resten går till parkeringsplatser samt belysning och asfaltering av p-området. Bollhallsbolaget betalar resten, konstgräset och underhållet av spelytan inkluderat. Men i det här skedet byggs inga omklädningsrum, utan tanken är att till en början placera omklädningsrum exempelvis i en separat container.

Bollhallen i Kokon beskrivs som Finlands mest energieffektiva bollhall. Uppvärmningen sker med jordvärmde och för belysning används ledlampor. Hallen är planerad för året om bruk – det vill säga den garanterar svala träningsförhållanden under heta somrar. Nog för att det kommer att spelas fotboll också utanför hallväggarna: Borgå stad kommer också i fortsättningen att underhålla konstgräsplanen i Kokon, som också är en vinterfotbollsplan.

Ursprungligen skulle den nya bollhallen i Kokon stå klar i oktober 2017.

Mer läsning