Bolagisering av hälsovårdens fastigheter bäst för Borgå

NYTT BOLAG. Byggnaderna på Näse hälsovårdscentrals område kommer antagligen att överlåtas till ett nytt fastighetsbolag. Bild: Kristoffer Åberg

En bolagisering av Borgå stads social- och hälsovårdssektors fastigheter garanterar att staden får en rättvis ersättning om de övergår till landskapets ägo.

Beredningen av bolagiseringen bör framskrida snabbt. Det visar en utredning som Borgå låtit Inspira Ab, ett dotterbolag till Kommunfinans, utföra.

Om regeringens planer på att föra över social-, hälso- och sjukvårdstjänsterna till självstyrande områden, landskap, förverkligas kommer de nya landskapen att behöva de fastigheter och det lösöre som nu ägs av kommunerna.

Eftersom det inte är klart om och hur självstyrelsereformen ska genomföras är det omöjligt för kommunerna att bedöma hur reformen påverkar användningen av fastigheterna eller kommunens ekonomi. Utredningen gjordes för att ge tillräckligt med information för att fatta beslut.

Rådgivningshuset utanför

Den största ekonomiska nackdelen med bolagiseringen är överlåtelseskatten som beräknas uppgå till 1,3 miljoner euro.

– Stadsstyrelsen kommer att diskutera hur beredningen fortsätter, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Utredningen gällde byggnaderna på Näse hälsovårdscentrals område, byggnaderna i Johannisbergs ålderdomshems område och byggnaden som består av Fredsgatans rådgivningshus. Sammanlagt är det fjorton byggnader och de har totalt över 24 000 kvadratmeter våningsyta.

Fredsgatans rådgivningshus och Poppel i Johannisberg behöver inte ingå i bolagiseringen. Rådgivningshuset ligger på en gemensam tomt med Lundagården och det är lätt att vid behov hitta på alternativt bruk för det. Poppel är i dålig kondition och avsikten är att staden i framtiden ska avstå från den fastigheten.