Bolag i gott resultatskick söker ny direktör

Patrick Wackström fick hederstiteln energiråd i maj 2019. Han går i pension i slutet av år 2021. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Patrick Wackström går i pension och nu söker Borgå Energi en ny verkställande direktör. Rekryteringen är helt extern, det finns ingen i huset som kommer att söka tjänsten, säger styrelseordförande Johan Söderberg.

Energibolaget söker, enligt sin annons, en erfaren chef och ledare, med dokumenterad framgång i affärslivet och med en naturlig förmåga till strategiskt och innovativt tänkande. Hen har väckt uppskattning som chef och har lämplig högskole- eller MBA-examen och starka språkkunskaper.

Borgå Energis annons ingick i rikstidningarna på söndagen och nu är det lokaltidningarnas tur.

– Det finns ingen självskriven efterföljare till Patrick Wackström, säger Johan Söderberg, ordförande för Borgå Energis styrelse. Därför är vår rekrytering helt extern. Jag räknar med att det inte finns någon i huset som kommer att söka tjänsten.

Styrelsen har ändå bestämt att vi sköter det här själva, åtminstone i det inledande skedet.

Senast den 22 januari ska de intresserade höra av sig.

– Än så länge har jag bara hört av bolag som vill hjälpa oss med rekryteringen, säger Johan Söderberg. Styrelsen har ändå bestämt att vi sköter det här själva, åtminstone i det inledande skedet.

Har gett sitt löfte

– Jag har ett avtal som innebär att jag kan gå i pension vid fyllda 63 år, alltså i höst, säger Patrick Wackström. Jag har ändå lovat styrelsen att jag kan jobba hela det här året.

– Visst finns det många direktörer som fortsätter jobba också länge efter uppnådd pensionsålder. Jag har ändå tagit det här beslutet, jag har varit med så länge och nu har jag lovat min fru att stanna hemma.

Patrick Wackström utnämndes till verkställande direktör för Borgå Energi 2006. Han har jobbat inom bolaget sedan 1985.

Bild:

Han tror att det kommer att finnas gott om sökande till direktörstjänsten.

– I Mäntsälä och i Kouvola har man liknande rekryteringar på gång och på båda orterna har man haft ett sjuttiotal sökande.

– I Borgå Energis fall gör kravet på goda kunskaper i svenska att direktörstjänsten kanske inte är fullt lika lockande. Men jag minns att vi var 42 sökande när jag själv sökte tjänsten för drygt 14 år sedan.

Ny ekonomidirektör

Borgå Energi kommer också att få söka en ny ekonomidirektör inom en nära framtid, när Merja Wilkman går i pension.

– Vi försöker arrangera det så att den nya verkställande direktören kan vara med och påverka valet av ny ekonomidirektör, säger Johan Söderberg.

Borgå Energi är ett bolag som är i mycket gott skick.

Vi ser med tillförsikt på framtiden. Den nya direktören kommer ändå att få ta stora beslut.

– År 2020 gav det bästa resultatet någonsin, säger Johan Söderberg.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden. Den nya direktören kommer ändå att få ta stora beslut. Hit hör bland annat förnyelsen av det gamla kraftverket i Tolkis, en investering som i hög grad är beroende av hur man på Sköldvikområdet beslutar om utnyttjandet av spillvärmen.

En annan besvärlig fråga gäller Borgå Energis delägarskap i Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki. Satsningen står och stampar och det är så gott som omöjligt för Borgå Energi att frigöra sig därifrån.

– Den investeringen har ju inte gått så bra, säger Johan Söderberg.

Borgå Energi ägs till hundra procent av Borgå stad.