Bokrecension: Meinanders bok om Tikkanen ger insikter i ett samhälle som inte längre finns och estetiska upplevelser av hög klass

Henrik Meinander Bild: Arkiv/Cata Portin

Professor Henrik Meinander återvänder igen till en epok femtio år tillbaka i tiden, som han redogjort för tidigare, nu med Henrik Tikkanens teckningar i blickpunkten.

Senast Henrik Meinander skrev om skeenden i Finland och internationellt för cirka 50 år sedan hette boken Samtidigt – Finland och omvärld 1968. Under arbetet kom han att plöja igenom Helsingin Sanomat...