Bokbussen fick understöd

BOKBUSSEN. Den nuvarande bokbussen har snart tjänat ut. Här har den stannat vid daghemmet i Karsby. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningsnämnden i Borgå röstade om att en investering för ny bokbuss ska finnas i budgeten 2018 och inte först 2019.

I det förslag som nämnden fick framför sig fanns det medel för en ny bokbuss för 2019.

Medlemmen Hanna Lönnfors, SFP, föreslog en tidigareläggning, det vill säga att bokbussen ska köpas redan nästa år, tillsammans med en invahiss, till ett totalpris på 380 000 euro.

Resultatet av omröstningen blev 3-8.

För Lönnfors förslag röstade Nea Hjelt, Saml, Sanna Kivineva, Gröna, Eija Quinlan, Cent, Pete Lattu, Gröna, Janne Ranta, Saml, Thomas Svedberg, SFP, Mikael Kulju, SFP, och Lönnfors.

För en bokbuss först 2019 röstade Catharina von Schoultz, SFP, Markus Hammarström, SDP, och Marianne Korpi, SDP.

– För många Borgåbor är bokbussen den enda kommunala serviceformen som kommer ut till hembyn, säger Lönnfors. Det är också en service som riktas till alla åldersgrupper.

– Anslaget för bokbussen har redan skjutits på framtiden fyra gånger, det här är inte mer hållbart. Den nuvarande bussen är gammal och kan när som helst säga upp kontraktet.

Mer läsning