Bokbussen är viktig för glesbygden

BOKINTRESSE. Bokbussen har stannat vid daghemmet i Karsby. Pirjo Häkkänen hjälper Siiri och Anni att hitta roliga böcker.Bild: Kristoffer Åberg

Skräckscenariot är att det ska gå som i Sibbo, att också Borgå kan stå helt utan en egen bokbuss i framtiden. Bokbussen har lika stor eller litet större utlåning än biblioteken i Gammelbacka och i Vårberga.