Boendetomter kan bli p-områden

Bristen på parkeringsplatser i Hassellunden och Stenkulla i Söderkulla har lett till att en del av tomterna föreslås omvandlas till p-platser.

Markanvändningssektionen behandlar frågan på måndag. För att råda bot på bristen av parkeringsplatser, som beror på det stora antalet små bostäder på områdena, är det inte nödvändigt att göra förändringar i detaljplanerna. I stället kan kommunen låta bli att sälja en del av tomterna i Hassellunden och Stenkulla. De här tomterna kan hyras till bostadsbolagen som p-områden eller så kan kommunen göra dem till allmänna parkeringsplatser.

Enligt det beslutsförslag som markanvändningssektionen tar ställning till på måndag ska två tomter i Hassellunden och en tomt i Stenkulla utnyttjas som parkeringsområden.

Mer läsning