Bo-Göran Åstrand valdes till biskop i Borgå stift – "Guds vackraste ord är välkommen"

Bo-Göran Åstrand valdes till biskop. Foto: Jennifer Granqvist/SPT Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Bo-Göran Åstrand, 54, har valts till ny biskop i Borgå stift. Han vill jobba för en välkomnande och samarbetande kyrka.

Enligt det preliminära valresultatet fick Åstrand 309 röster och Sixten Ekstrand 265. Så många som 43 personer röstade blankt. Speciellt i Pedersöre prosteri valde många att rösta blankt.

Bo-Göran Åstrand har varit kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007. Mellan 1991 och 2007 var han församlingspastor och kaplan i församlingen.

– Det var spännande in i det sista. Anmärkningsvärt många valde att rösta blankt, vilket troligtvis innebär att de inte stöder någondera kandidaten, säger den avgående biskopen Björn Vikström.

Vikström kommer med ett råd till den nyvalda efterträdaren.

– Den viktigaste egenskapen är att vara sig själv. Sedan behöver man vara tydlig i sin kommunikation med församlingarna och medier. Och man ska dessutom eftersträva att inspirera och uppmuntra aktiva unga församlingsmedlemmar att fortsätta vara aktiva.

Den nya biskopen tillträder den 1 september och vigs till ämbetet den 29 september i Borgå domkyrka.

Bo-Göran Åstrand säger att han vill jobba för en välkomnande och samarbetande kyrka.

– Guds vackraste ord är välkommen. Det tycker jag ska vara en överskrift för Borgå stift och församlingarna. Kyrkan ska ha en välkomnande atmosfär där man rycks med och känner sig bekräftad sådan som man är.

Under de senaste åren har många lämnat kyrkan. Det beror enligt Åstrand på att människor inte upplever kyrkan som relevant. Han vill jobba för att hitta ett uttryckssätt och en form som passar den unga generationen.

– Vi behöver fördjupa samarbetet mellan kyrkans anställda, de förtroendevalda och alla som är ideellt aktiva i församlingarna. Det viktigaste nu är att visa att vi har ett gemensamt mål som är för församlingarnas bästa, säger han.

Han säger dessutom att de ideellt aktiva församlingsmedlemmarna behövs. Alla behövs för att nå ut med kyrkans budskap, säger han.

– Ideella medarbetare vill vara med och forma kyrkan. De vill bidra med sin kunskap och sitt engagemang, inte bara koka kaffe. Ideella medarbetare vill gärna ha ett inflytande i församlingen, och det är en utmaning för oss som är anställda. Vi måste bli bättre på att samarbeta och ta vara på alla resurser som vi har.

Bo-Göran Åstrand säger att han har samma ståndpunkt i frågan om samkönade äktenskap som Björn Vikström. Han skulle ha agerat ungefär på samma sätt som Vikström i frågan om Kristinestads kaplans insändare i tidningen Syd-Österbotten.

– Jag skulle ha tagit kontakt med församlingen och kaplanen och fördömt hans uttalande. Så där kan man inte tala och uttrycka sig i vår kyrka.

Drygt 700 var röstberättigade i biskopsvalet. Häften av dem är präster och andra hälften lekmannaelektorer. I den andra valomgången var valdeltagandet ungefär 88 procent, det vill säga lägre än i den första omgången.

Ålder: 54 år.

Familj: Hustru, fyra barn, två labradorer och en katt.

Hemort: Bor i Jakobstad.

Bakgrund: Har jobbat som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007, prästerligt ombud i kyrkomötet, styrelseordförande för Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby och direktionsmedlem i utbildningsanordnaren Seurakuntaopisto. Är vice ordförande för Fontana Media (Kyrkpressen) och ansvarig för ett pågående centralregisterprojekt i Borgå stift.

Förebild: Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen.

Mer läsning