Blodtjänst: "Fortsätt donera blod"

– Karenstiden för de som rest i Europa kommer att hävas då risken för att smittas av coronaviruset nu anses vara lika stor i Finland som annanstans, säger Blodtjänsts specialistläkare Susanne Ekblom-Kullberg. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Blodtjänsten hoppas att rekommendationerna att undvika folksamlingar inte skrämmer bort blodgivarna.

Vid en pandemisituation minskar behovet av blodgivare då planerade ingrepp skjuts upp. Men den reguljära blodgivningen är fortsättningsvis livsviktig.

– Vårt viktigaste budskap är att den vanliga blodtjänsten fortsättningsvis behövs, även om myndigheterna rekommenderar att man ska undvika folksamlingar, säger Blodtjänsts specialistläkare Susanne Ekblom-Kullberg.

– Vi hör via kolleger i andra länder att blodgivare drar sig för att uppsöka mobila blodgivningsenheter på grund av myndigheternas rekommendationer. Från vår sida försöker vi minska eventuell köbildning och betonar god handhygien. Vi hoppas att de som är friska och vill donera blod följer instruktionerna på vår webbplats och hörsammar om de får en eventuell kallelse.

Ingen karens för resenärer

Karenstiden för de som rest i Europa kommer att hävas då risken för att smittas av coronaviruset nu anses vara lika stor i Finland som annanstans.

– Vi önskar fortsättningsvis att blodgivare meddelar oss ifall att de drabbas av feber inom några dagar efter att de donerat blod, säger Ekblom-Kullberg som konstaterar att situationen är ny för oss alla.

– När läget har återgått till det normala kommer vi att kunna utvärdera om vi ytterligare kan förbättra våra rutiner i dylika fall.

Mer läsning