Blodgivning i Borgå fortsätter i nya lokaler nästa år

BLODGIVNING. Fram till klockan 19 i kväll kan man ge blod i finska församlingshemmet. Bild: Ksf Media/ Arkiv

En gång i månaden kan Borgåborna ge blod, och det ska man också kunna göra nästa år. Tills vidare är det ändå osäkert var det blir eftersom finska församlingshemmet inte längre kan erbjuda Blodtjänst sina lokaler.

I och med att svenska församlingshemmet inte kan användas fullt ut behövs finska församlingshemmet helt och hållet för de två Borgåförsamlingarnas verksamhet, och Röda Korsets blodtjänst har fått se sig om efter nya lokaler.

– Vi har letat efter en plats för blodgivningen i Borgå redan en längre tid, och i dag har vi faktiskt varit och tittat på en lämplig lokal. Jag avslöjar ändå inte var i Borgå det finns innan allt är klart, säger Heidi Järveläinen på Röda Korsets Blodtjänst.

Järveläinen har hand om de praktiska arrangemangen kring den ambulerande blodgivningen och lovar se till så att blodtjänstens webbplats uppdateras med information om när och var man kan ge blod i Borgå nästa år så snart beslutet är fattat – för blodgivning kommer det att bli.

– Vi fortsätter absolut med blodgivning i Borgå, enligt samma modell som hittills. Borgåborna är flitiga blodgivare.

Blodgivningslokalen ska vara tillräckligt stor, snygg och prydlig och den ska vara lättillgänglig.

– Det måste också finnas möjlighet att ordna med serveringen åt dem som ger blod. Vi använder många olika slags byggnader för blodgivning, säger Järveläinen.

På webbplatsen www.veripalvelu.fi finns förutom information om datum och platser för blodgivning också svar på de flesta frågor i ämnet. I dag kan man ge blod i finska församlingshemmet mellan klockan 15 och 19. Det sista tillfället att ge blod i år är fredagen den 27 december klockan 12-17, också det på finska församlingshemmet.