Blockkedjan

Jag minns ännu hur glad jag blev när jag fick min första bankbok. Nu kunde jag enkelt se hur mycket pengar jag hade sparat då boken fungerade som ett kontoutdrag.

Jag tror jag hade kvar den tills jag stängde kontot i början av 2000-talet då bankboken ansågs hopplöst föråldrad. Jag har glada minnen av kassadamerna i Sparbanken i Lovisa.

Man blev alltid vänligt bemött och det fanns många kassor som kunde hjälpa en med att tömma spargrisen, räkna slantar och växla dem till tio marks sedlar som jag sedan samlade på hemma. Då tekniken utvecklades kom pc:n och modemen och förbindelserna till centralbanken. Som användare av tjänsterna märkte man kanske inte en så stor skillnad förutom att personalen vid kassorna minskade gradvis.

I dag, om jag vill sätta in pengar på mitt konto så skall jag komma ihåg att vara vid banken mellan klockan 10 och 13, sitta och köa till den ena kassan i 30 minuter och sedan vara beredd på att intyga att det faktiskt är mina egna pengar jag vill deponera på mitt konto. Tiderna förändras och det är framför allt globaliseringen, digitaliseringen med nya teknologier i spetsen som driver utvecklingen också inom bankväsendet. Inom kort kommer kassan och möjligen hela banken att försvinna när nya plattformar förändrar bankens väsen i grunden.

Numera representerar nättjänsten PayPal en modern typ av bank. Om jag köper en använd kamera på nätbutiken eBay.com så är det PayPal som sköter transaktionen av pengar i samarbete med kreditbolaget. Vid köpet tar alla mellanhänder en transaktionsavgift, i mitt fall: eBay, PayPal, American Express och Aktia. Det är inte så stora pengar det är frågan om men tillräckligt för att det skall kännas. Men den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg och nästa version av bankväsende klarar sig helt och hållet utan centralbank. Med hjälp av en teknik som kallas Blockchain har man löst problemet med tillit, onödiga mellanhänder och en avgränsad centraliserad bokföring. Informationen om pengarna lagras i en distribuerad databas på internet.

Alla som deltar i nätverket har en komplett kopia av alla transaktioner som gjorts genom tiderna, globalt. Den bäst kända kryptovalutan som använder blockkedjor heter Bitcoin. Det är en verklig valuta i det avseendet att det går att växla den till och från euron. Via sin digitala Bitcoin-plånbok kan man handla direkt med sin motpart, utan mellanhänder var man än befinner sig. Konsekvenserna kommer att bli intressanta, inte minst ur beskattningssynvinkel.

Själva blockkedjan som teknologi kan användas till mycket mer än bara banktransaktioner. Överallt var man har en omfattande logistik eller då man behöver autentisera alla mellanhänder i en leveranskedja, lämpar sig blockkedjan som databasteknologi. Själv hoppas jag att man kunde introducera den som ett tillförlitligt sätt att följa upp leveranserna till byggen av nya hus, på ett vis som skulle göra det möjligt att enkelt identifiera vem som fuskat om det läcker in vatten när huset väl står klart.

John Grönvall magister i datateknik och jobbar som lärare i medier och kommunikation på Arcada

Mer läsning