Blir Borgå någonsin företagarvänligt?

Bild: Kristoffer Åberg

Staden tänker aldrig ur en företagares syn, staden behöver aldrig ta risker, den kan tydligen ändra sina beslut hur den vill och förändra verksamhetsfältet för företagare i en handvändning, konsekvenserna måste företagaren stå för ensam.

Syftet med kommunallagen är att främja den kommunala verksamhetens planmässighet och i Borgås strategi för 2013–2017 sägs att staden främjar företagens verksamhetsmöjligheter genom markpolitiken, stadsplaneringen och tomtutbudet.

En dröm om en egen sommarrestaurang vid den idylliska åstranden i Borgå kräver ett idogt planeringsarbete. Att satsa på en liten sommarrestaurang är en investering för många år. Staden hade klara planer för hur strandpromenaden skulle se ut, hur stora och hur många försäljningsplatser. För att ha en chans att få en fast plats kräver staden arkitektritningar med mera och ett visst strikt utseende, staden tar ställning till allt från färg till material. Bara för att delta i tävlingen om en fast plats behövs en hel del papper och ritningar som kostar. Dessa regler är viktiga för att staden ska följa sina gjorda planer, därför behövs tjänstemän som håller reda på detta.

– Då vi behandlade kioskbygget visste vi ännu igenting om street food-verksamheten … Men som tjänsteman måste man vara rättvis, säger kommunteknikchef Kari Hällström (ÖN 24.5).

Vips försvann kraven på hurdana färger och former som skall bilda gatubilden, men försvann tjänstemännen? Nej tjänstemännen är kvar. Ändrades kraven för de fasta företagarna? Nej förändringen gäller bara dessa mobila försäljare ...

Var blev planmässigheten, främjandet av verksamhetsmöjligheterna för alla företag? Ska inte uttryckligen dessa strategier, planer etcetera vara till för att invånarna och företagarna vet på vilka villkor besluten görs?

Alla som säljer något vid åstranden är beroende av exakt samma människor som rör sig längs stranden under sommarmånaderna. Vem köper glass eller dylikt klockan 9 en måndag i februari? För de som har fasta byggnader är försäljningstiden dessa samma sommarmånader, men inkomsterna ska täcka hela årets hyra.

Staden tänker aldrig ur en företagares syn, staden behöver aldrig ta risker, den kan tydligen ändra sina beslut hur den vill och förändra verksamhetsfältet för företagare i en handvändning, konsekvenserna måste företagaren stå för ensam. För stadens tjänstemän kan det kännas som en struntsak att ändra sig från en månad till en annan, deras lön löper ju hela tiden. Men tänk efter hur det är för företagarna, som satt ner stora summor på investeringarna (en fast byggnad enligt alla direktiv är inte gratis) och räknat ut sina verksamhetsplaner enligt hur staden har planerat området. De får plötsligt en kalldusch när det kommer nya aktörer med andra villkor på området.

Hur tänker staden öka flödet av människor till strandpromenaden? Svaret är antagligen att de gör några extra gatuarbeten längs stranden så att det säkert är krångligt att besöka kaféerna och restaurangerna. (Observera, stadens tjänstemän, att detta är ironiskt skrivet, få nu inga stolliga idéer av detta såsom gatuarbeten vid åstranden under sommaren. Snälla!)

När ska staden någonsin bli företagarvänlig? Utan dessa företagare finns inget levande centrum. Utan dessa människor som har drömmar om en trivsam stad och som vågar ta stora ekonomiska risker dör vår stad. Tyvärr är stadens tjänstemän de som gräver de första gravarna åt företagarna.

Emelie Ruth Borgå