Blåvita toner inleder konsertvåren

NÖJDA. Päivi Honkaniemi, musikledare på Borgånejdens musikinstitut, Merja Kukkonen, Borgå stads kultur- och fritidschef samt musikinstitutets rektor Felix von Willebrand ser fram emot vårens program. Bild: Oskar Skogberg

Borgånejdens musikinstitut och Borgå stads kultur- och fritidstjänster hade mycket att informera om när det ordnades presskonferens på Konstfabriken på onsdagen.

För att uppmärksamma Finlands hundra år som en självständig nation ordnas konserten Blåvita toner den 19 januari i Avanti-salen på Konstfabriken. Det är orkestern Dallapé under ledning av tenoren Juha Hostikka som står för programmet som är späckat med klassiker som Äänisen aallot, Rantakoivu, Katariinan kamari och Ken on kaunein.

Päivi Honkaniemi, musikledare på Borgånejdens musikinstitut, påminner om att orkestern som grundades 1925 inte är många år yngre än Finland och att man kommer att bjuda på ett tvärsnitt av den finska underhållningsmusiken under årtiondenas gång.

– Dallapé har haft många stora musiker i sina led trots att orkestern sett olika ut under årens lopp.

Borgå stads kultur- och fritidschef Merja Kukkonen säger att Blåvita toner är en av de tio konserter under året där biljetterna kostar endast 10 euro och att hon särskilt därför är glad över att Dallapé kan uppträda två gånger. Den första konserten ordnas klockan 16 och den andra klockan 19.

– Veteranerna torde alla redan ha fått en inbjudan, de är våra hedersgäster. Om det är någon vi inte lyckats nå kan de kontakta musikinstitutet på numret 019 5202 549 för att få en biljett.

Honkaniemi tillägger att de lokala reservisterna vid behov hjälper veteranerna att ta sig till Konstfabriken.

Klassikerna tillbaka

I höstas ordnades ingen av de traditionella Klassikerkonserterna i Konstfabriken, i stället framfördes de i domkyrkan i Borgå. Honkaniemi säger att en stor del av konsertuppsättningen var som klippt och skuren för domkyrkan men hon medger att kostnaderna för att hyra Avanti-salen i Konstfabriken visst spelade in då kyrkan valdes till konsertplats.

De höga kostnaderna har länge väckt diskussion men på onsdagen kunde Kukkonen berätta att hon några dagar tidigare undertecknat ett nytt kontrakt med Event Factory som har hand om evenemangsförsäljningen och uthyrningen av Konstfabriken.

Klassikerkonserterna är därmed tillbaka i Konstfabriken (se faktaruta) och Honkaniemi är mycket glad över framdukningen.

– Vi börjar den 4 februari med musik från drottning Kristinas liv. Förutom konserten ingår en föreläsning i helheten. Drottning Kristina var en verklig konstmecenat och konserten består av verk som hon själv beställt eller i alla fall lyssnat på.

De som köper en seriebiljett till klassikerkonserterna kan i år för första gången välja mellan två olika konserter.

– Man kan antingen lyssna på Brahms kärlekssånger eller så kan man se Hilla & Liisi som är en konsert för hela familjen.

SERIE

Vårens klassiker på Konstfabriken

• Lö 4.2.2017 kl. 18.00

MUSIK FRÅN DROTTNING KRISTINAS LIV

Dancing Queen

Finländska barockorkestern, FiBO Singers.

Albrici, Düben, Cesti, Scarlatti & Corelli.

• TI 14.3.2017 kl. 19.00 (Borgå domkyrka)

RIT

Musik från barockens tid till 1900-talets feststunder.

Avanti! kammarorkestern.

• SÖ 2.4.2017 kl. 18.00

Kärlekssånger

Mari Palo, Niina Keitel, Jussi Myllys, Markus Suihkonen sångare, Marita Viitasalo, Hans–Otto Ehrström, pianister.

Johannes Brahms charmfulla kärlekssånger, Liebesliederwalzer komponerades i Wien, i valsens huvudstad.

• FRE 7.4.2017 kl. 18.00

HILLA OCH LIISI – En konsert för hela familjen.

Kymi Sinfonietta, Esa Heikkilä kapellmästare, Mari Kätkä & Ulla Piispanen, sång och Tuomas Kesälä, piano.5M6M-kören från Kouvola.

• TO 11.5.2017 KL. 19.00

Mot Leipzig

Reformation 500 år.

Cantores Minores, E-ensemble, Hannu Norjanen, dirigent.

J. S. Bach, J. Kokkonen, J. Mäntyjärvi.

• Arrangör är Borgånejdens musikinstitut i samarbete med Borgå stads kultur- och fritidstjänster.

• Biljetter eller seriebiljetter kan köpas på förhand från Konstfabrikens info och Lippu.fi.