Bland grönskan på Svinö gömmer sig en potentiell miljöbov

MYSTISK. Den gamla avstjälpningsplatsen för slam från oljeavskiljningsbrunnar ligger strax intill stigen som leder till fågeltornet på Svinö. Bilden är tagen i augusti. Bild: Kristoffer Åberg

Fem meter in mot land från stigen som går förbi fågeltornet på Svinö finns två dammar. Dammarna är avgränsade med vallar och i dem dumpade man för ett halvt sekel sedan slam och olja. 1984 beslöt länsstyrelsen, nuvarande NTM-centralen, att dammarna får stå som de står och inte behöver renas.

Det är vackert vid stigen till fågeltornet på Svinö. Ett hundratal meter förbi tornet finns två dammar. Runt dem går en vall på vilken träden hunnit växa sig stora under åren som gått sedan dammarna o...