Björg, Dani och Santeri vill ha en tryggare skolväg

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG. Sänk hastigheten och sätt upp skyltar som informerar bilister om att många barn rör sig längs vägen. Det är från vänster Björg Birgisdottirs, Santeri Mattssons och Dani Isegers förslag för att göra Paipisvägen tryggare. Bild: Kristoffer Åberg

Tre sjätteklassare i Södra Paipis skola vill att hastigheten på Paipisvägen nära skolan sänks och att kommunen sätter upp skyltar som varnar bilister för att skolbarnen rör sig längs vägen.

Egentligen vill Björg Birgisdottir, Dani Iseger och Santeri Mattsson att Sibbo kommun låter bygga en cykel- och gångväg läng Paipisvägen, men eftersom det är som det är med ekonomin föreslår de det näst bästa alternativet.

– En cykelväg skulle vara det bästa, men det är ganska dyrt så vi tänkte att det skulle vara billigare med skyltar. Det är ganska många i skolan som bor längs den vägen, säger Björg Birgisdotter.

Björg, Dani och Santeri närmade sig tidningen Östnyland med ett förslag om att hastigheten på vägavsnittet där många av eleverna i södra Paipis skola rör sig borde sänkas. I e-postbrevet till redaktionen skriver de att de ibland känner sig rädda när bilister gasar förbi.

– Det finns en kurva som är extra farlig när man cyklar eller går längs vägen, säger Dani Iseger.

Den farliga kurvan ligger strax före den frivilliga brandkårens depå sett från Nickbyhållet. Avtaget till skolan ligger några hundra meter vidare framåt längs vägen.

En cykelväg skulle vara det bästa, men det är ganska dyrt så vi tänkte att det skulle vara billigare med skyltar.

Överraskande

I södra Paipis skola har man pratat om trafik inom ämnet omgivningslära. Femte- och sjätteklassarna fick som uppgift att i grupper fundera på vägar och trafik och vad som kunde förbättras, och sedan skriva ett inlägg.

– Vi skulle skriva till kommunen, och så tänkte vi att vi skickar det till tidningen också, säger Dani Iseger.

För klasslärare Alexandra Rosenberg och de andra lärarna i skolan kom det som en överraskning att de tre eleverna vände sig till tidningen med sitt förslag.

– Vi hade pratat i klassen om att man kan påverka också på det sättet, men blev förvånade över att eleverna själva gjorde det. Det var en glad överraskning, säger Rosenberg.

Inte säkert

Alexandra Rosenberg berättar att flera föräldrar har uttryckt sin oro över skolvägen som många anser borde klassas som farlig. Den oron känner också eleverna till.

– Mamma säger alltid åt mig att cykla försiktigt, säger Björg Birgisdottir.

– Min mamma tycker att jag ska cykla en annan väg, säger Santeri Mattsson.

Vi skulle skriva till kommunen, och så tänkte vi att vi skickar det till tidningen också.

Hastighetsbegränsningen i den farliga kurvan ungefär vid Paipisvägen 502 är 60 kilometer i timmen. Den begränsningen verkar inte alla bilister hålla.

– Det är många som kör där i racerfart, säger Santeri Mattsson.

I och med att vägrenen nästan är obefintlig har det hänt att det varit nära ögat när en bil susat förbi. Det gäller – som alltid i trafiken – att vara försiktig.

– Det är viktigt att man lyssnar noga. Då hör man när bilarna kommer, och kan man akta sig, konstaterar Björg Birgisdottir.

Bild: Kristoffer Åberg

Mer läsning