Bit inte den hand som föder dig?

Om inte penningspelen hade varit en så stor marknad, hade vi månne haft det rika och mångsidiga civilsamhälle vi har i dag i Finland?

Eventuellt inte. Frågan om hur civilsamhället ska finansieras är en evighetsfråga i många länder, inte minst i Finland. De flesta medborgare ser positivt eller väldigt positivt på åtminstone en del av...