Bit av Mellangatan får ny asfalt

SISTA STUMPEN I TUR. Den del av Mellangatan som inte fick ny asfalt i fjol åtgärdas nu. Bild: Tora Mattheiszen

Många undrar varför den stump av Mellangatan som ligger mellan Krämartorget och Lamors hus nu grävs upp, fick gatan inte ny asfalt i fjol? Faktum är att arbetet då blev ogjort, därför åtgärdas saken i detta skede.

– Vi har nog fått en mängd förfrågningar, säger tf gatubyggnadschef Seija Kindstedt.

Hon förklarar att största delen av gatorna runt Krämartorget blev klara i fjol, men den aktuella gatustumpen hann man inte med.

– Nu ska Mannerheimgatan asfalteras och det passar bra att ta sig an också Mellangatan.

Enligt Kindstedt har den här gatustumpen sjunkit med åren och bland annat lutningen är fel. Nu görs de ändringar som behövs och vattnet kommer att rinna dit det ska, i brunnarna. Arbetet tar ett par veckor i anspråk.

Staden asfalterar alltså också Mannerheimgatan, medan Närings-, trafik- och miljöcentralen åtgärdar västra infarten allt från Kungsporten in till centrum. Staden inleder sitt förberedande arbete nästa vecka och hela projektet pågår i cirka tre veckor.

Exakt hur statens tidtabell ser ut kan Lindstedt inte säga, men en stor del av arbetet görs nattetid. Asfaltjobbet ska utföras så att det stör trafiken så lite som möjligt.

Mer läsning