Biskopsval i mars

VAL. Björn Vikström avgår som biskop i Borgå stift i slutet av oktober nästa år. Redan i början av året ska efterträdaren väljas. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Biskopen i Borgå stift, Björn Vikström avgår den sista augusti nästa år. Domkapitlet i Borgå stift har fattat beslut om att val av en ny biskop ska förrättas den 19 mars 2019.

En möjlig andra omgång ordnas den 10 april.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt.

Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem.

Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd väljer återstående lekmannaelektorer i relation till församlingens medlemsantal enligt läget i slutet av förra året. Meddelanden om de valda elektorerna ska lämnas in till Borgå domkapitel senast den 2 november. Noggrannare anvisningar ges till församlingarna. Röstlängderna fastställs den 13 november i år.

Kandidatnomineringen i valet inleds den 15 november och avslutas den 15 januari nästa år. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Inför valet ordnar domkapitlet valpaneler med kandidaterna på olika håll i stiftet.

Information om valet finns på domkapitlets hemsida.

Mer läsning