Biskopskandidater skulle önska homosexuella präster lycka och välgång

DISKUSSION. Biskopskandidat Sixten Ekstrand (t.v.) och Bo-Göran Åstrand träffades i Borgå på onsdagen. Där ordnades en valpanel inför biskopsvalets avgörande valomgång som hålls den 10 april. Bild: SPT

På onsdagen hölls en valpanel mellan biskopskandidaterna Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand i Borgå. Under panelen behandlades en rad frågor, bland annat ledarskap, kvinnliga kyrkoherdar och samkönad vigsel.

På frågan om vad männen är färdiga att avstå för att bygga upp ett mer jämställt klimat inom stiftet svarar Åstrand att han är beredd att avstå från en arbetskultur som sedan länge dominerats av män.

– Det är inte män som ska styra hur kyrkoherdar ska vara. Ju fler kvinnor vi får som kyrkoherdar, desto mer kommer arbetsbilden att förändras. Den är jag färdig att avstå.

Ekstrand säger å sin sida att uppmuntran är viktig.

– Vi behöver inte bara möjliggöra strukturer för kvinnliga kyrkoherdar, vi måste också coacha och uppmuntra kvinnor.

Som ledare av panelen fungerade journalisterna Sofia Torvalds och Jan-Erik Andelin. De målade upp kvistiga scenarier där kandidaterna fick ge sin syn på saken. Bland annat lyftes scenariot: "Två manliga präster går ut i HBL med att de just har gift sig. Den ena av prästerna är din gudson. Hur bemöter du paret?"

Bägge kandidaterna ville önska paret lycka och välgång i sin nyfunna lycka och låta Gud gå med dem.

Den andra och avgörande valomgången i biskopsvalet hålls onsdag 10 april. I biskopsvalet finns 704 röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer. Den nya biskopen tillträder den 1 september och vigs till ämbetet den 29 september.

Mer läsning