Biskopsgatans mottagning stängd på eftermiddagen

Snöröjningen kan också beröras av övertidsförbudet.

Rådgivningen i Borgå hälsovårdscentrals verksamhetsställe på Biskopsgatan är stängd på onsdagseftermiddagen grund av personalbrist.

Rådgivningen i hälsovårdscentralen i Näse fungerar normalt och det gemensamma servicetelefonnumret för hälsovårdscentralens verksamhetsställen 019 520 4351 fungerar också.

Övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften som SuPer, Tehy, Jyty, FOSU och JHL utfärdade som en stridsåtgärd kan påverka Borgå stads tjänster, särskilt kommunteknik- och fastighetsvårdstjänster, social- och hälsovårdstjänster, tjänster inom småbarnspedagogiken samt kostservicen.

Specialarrangemang i gatuunderhåll

– Det kan hända att vi behöver ha specialarrangemang för snöarbeten och halkbekämpningen. Staden strävar efter att arbeten utförs under den normala arbetstiden i den utsträckning det är möjligt men väderförhållandena påverkar hur mycket vi kan utföra vinterunderhållsåtgärder medan övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften gäller, berättar underhållsmästare Ville Kaasinen.

– Servicenivån inom underhållet kan sjunka när arbeten blir försenade. Huvudgatorna och gång- och cykelvägarna hör till första klassen och plogas först. Vinterunderhållsentreprenörer arbetar också utanför den normala arbetstiden på vanligt sätt.

En karta över underhållsklassificering av gator och vägar finns på Borgå stads webbplats. ÖN

Mer läsning