Biskoparna satte församlingarna i kläm med klartecken för läger – utan formellt ansvar

LÄGRET EN UTMANING. Borgå svenska domkyrkoförsamling väljer en hybridmodell för årets konfirmandundervisning. Närstudier, distansjobb och ett kort läger i slutet av sommaren. – Alla blir i alla fall konfirmerade, säger kyrkoherde Mats Lindgård. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Många var glada när biskoparna gjorde tummen upp för konfirmandläger redan i juni. Men i praktiken blev det ett dilemma för församlingarna som själva står för såväl lägerbeslut som ansvaret för följderna.

Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan gav i förra veckan direktiv till församlingarna om stegvis avveckling av coronarestriktionerna. En av dem gällde de efterlängtade konfirmandlägren. I direk...