Biskoparna ger klartecken för konfirmationsläger – med vissa villkor

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan har kommit med anvisningar för hur församlingarna stegvis kan avveckla coronarestriktionerna. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Församlingarnas lägerverksamhet sätter i gång i juni, men läger med övernattning ordnas inte förrän efter midsommar.

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan har kommit med anvisningar för hur församlingarna stegvis kan avveckla coronarestriktionerna. Gudstjänst med nattvard kan hållas från början av juni med en församling på högst 50 personer.

Också konfirmationsläger och annan lägerverksamhet kan börja i juni om säkerheten beaktas. Däremot rekommenderar biskoparna att man väntar till efter midsommar med att ordna läger där deltagarna övernattar, för att hinna med alla säkerhetsförberedelser.

För övrigt gäller samma rekommendationer som i samhället i övrigt – folksamlingar på högst 50 personer tillåts. Biskoparna påminner om att det kan bli aktuellt att begränsa deltagarantalet ytterligare om lokalen man samlas i är liten.

Här kan du läsa Östnylands lägesrapport kring konfirmandlägren från slutet av april.

Mer läsning