Biskop Björn Vikström söker universitetstjänst

Bild: Kristoffer Åberg

Det är Kyrkpressen som berättar att biskop Björn Vikström sökt en tjänst vid Åbo Akademi. Om han blir vald tillträder han tjänsten hösten 2019.

Redan tidigare har Björn Vikström meddelat att han inte kommer att sitta som biskop längre än tio år. Universitetslärartjänsten i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi har sökts av åtta personer.

Till Kyrkpressen säger Vikström att han inte har för avsikt att trappa ned sitt engagemang i jobbet, och att han hoppas få jobba vidare tillsammans med sina medarbetare under de cirka 18 månader som återstår av biskopsuppdraget.

Vikström är teologie doktor från Åbo Akademi. Avhandlingen handlade om bibeltolkning, och 2009 blev han docent i systematisk teologi. Han prästvigdes 1988 och har varit biskop i Borgå stift sedan november 2009. ÖN/SPT

Mer läsning