Birgitta svenska församling är Lappträsks förslag

LOVISA KYRKA. Bild: Lasse Lehtinen

Alla sju församlingar i Lovisa och Lappträsk säger ja till en ny församlingsindelning.

Två nya församlingar, en svensk och en finsk, ska inleda sitt arbete den första januari 2019.

Alla nuvarande församlingar har inom utsatt tid gett sina utlåtanden till Borgå domkapitel.

– Alla ställer sig bakom den nya indelningen, säger notarie Clas Abrahamsson vid domkapitlet. Alla är rörande eniga och kommer inte fram med så många egna åsikter om arrangemangen.

En fråga som man kunde vänta sig att delar församlingarna är namnförslagen. Domkapitlen, Borgå och Helsingfors, har lämnat tre namnförslag, Mikael Agricola svenska och finska församling, Agricola svenska och finska församling och Lovisanejdens svenska och finska församling.

Mikaels fru

– Alla förslag har fått understöd, säger Abrahamsson. Men bara en enda församling, Lappträsk svenska, har lämnat ett helt eget förslag.

– Deras förslag är Birgitta svenska församling. De tar inte ställning till det finska namnet.

Mikael Agricolas fru hette Birgitta, och den heliga Birgitta är Europas skyddshelgon.

Den nya svenska församlingens kyrkoherde Stina Lindgård har i ÖN 28 mars på tal om församlingens namn sagt så här:

– Personligen tycker jag det är bra att vi är medvetna om våra rötter och vår historia, men jag skulle ändå hellre se ett namn som tittar framåt och inte bakåt. Jag låser mig ändå inte vid något förslag i det här skedet.

Borgå domkapitel kommer att ge sitt förslag till kyrkostyrelsen vid mötet den 10 maj.

– När det gäller namnet kommer vi att först diskutera frågan med Helsingfors domkapitel, säger Abrahamsson. Det är bäst om vi har ett gemensamt förslag.

Mer läsning