Bios Agricorp utvidgar i Lovisa, kan bli betydande arbetsgivare

Ett av Lovisas nyare företag köper mera mark för att kunna utvidga verksamheten.

Bios Agricorp, ett företag med kontor i Helsingfors och Riga, har sikte på att utvidga den verksamhet man startade i Lovisa för en tid sedan.

Företaget, som sysslar med diverse tekniska lösningar inom agrikultur och djurhushållning, köpte en industrifastighet på Direktörsvägen med syfte att inleda produktionen under våren 2019.

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på måndagen ett förslag att sälja ytterligare tomtmark till företaget, totalt knappt 5 000 kvadratmeter. Kvadratmeterpriset ligger på 8 euro – vilket betyder knappt 40 000 euro för den nya tomtmarken.

Företaget önskar i framtiden utvidga vidare till området där man nu placerat skolbaracker.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att företaget i början ska sysselsätta omkring 15 personer, och att siffran blir klart större med utvidgningen.

– Planen, som sannolikt blir verklighet, är ytterligare 20 personer. Det kan mycket väl bli en betydande arbetsgivare.